Fredag presenteres en rapport forfattet av Menon Economics som slår fast at etablering av store sentre for lagring av data vil ha enorme ringvirkninger.

Etterspørselen etter lagringskapasitet regnes som den raskest voksende kraftintensive industrien i verden. Og mens Luleå har fått datasenteret til Facebook og Belgia har fått Google, har så langt ingen av de store gigantene valgt Norge.

Mange tusen årsverk

Menon har tatt utgangspunkt i bygging av såkalte hyperscale datasentre som antas å bli bygget i tre trinn over ti år. «Vi har estimert at et datasenter vil bidra til sysselsetting av over 6800 årsverk over analyseperioden på 12 år og over 450 årsverk i året når datasenteret er i full drift. I tillegg vil verdiskaping på over 5,2 milliarder kroner kunne knyttes til datasenteretableringen over analyseperioden, med omtrent 320 millioner kroner i årlige effekter etter dette», heter det i rapporten.

– Tallene stemmer godt med våre analyser, sier Bjørn Holsen, direktør for forretningsutvikling i Statkraft.

– Og vi jobber nå med å utvikle en portefølje av prosjekter som kan tiltrekke seg store investeringer fra de store internasjonale gigantene, sier han og viser til at Statkraft har inngått intensjonsavtaler om to store tomter på 400 og 4000 mål i Sandefjord og Skien med sikte på datasenteretableringer.

– Vi håper vi kan ha de første avtalene signert om ett til to år, sier han.

Må våkne

Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, sier datasentermarkedet er i en vanvittig vekst.

– Og Norge har et unikt utgangspunkt med alt fra politisk stabilitet til god tilgang på miljøvennlig kraft og stabil arbeidskraft. Men skal vi få dette til, må vi satse tungt på markedsføringsarbeidet samtidig som rammebetingelsene være på plass. Særlig viktig blir det at det er tilstrekkelig kommersiell kapasitet på fibernettet, sier han.

Og nettopp fiberkapasitet er kjepphesten til Peder Nærbø som gjennom selskapet Bulk Eiendom satser stort på datasenteretableringer på Vennesla nord for Kristiansand.

– Det er på tide at myndighetene våkner. Alt som står mellom det store potensialet og dagens situasjon er flere fiberkabler ut fra og inn til Norge. Men det krever at myndighetene bidrar med kapital eller garantier. Hadde vi fått tilgang på 500 millioner, kunne vi løst den kabalen raskt, sier Nærbø til DN.(Vilkår)

Årets laksefiske åpnet
Laksefisket åpnet natt til 1. juni. På Boen i Tovdalselva like utenfor Kristiansand forsøkte fiskerne seg på den gjeve fisken.
01:31
Publisert: