Silicon Valley er ikke hva det en gang var, forteller Gro Dyrnes, avtroppende sjef for Innovasjon Norges kontor i San Francisco.