Det blåser friskt i debatten om vindkraft i Norge. Det vi alle kan være enige om, er at landet vårt har noen unike forutsetninger: Nordsjøen er ikke bare rik på olje og gass, men har også blant de beste vindressursene i verden. Vi har også en stabil vannkraftforsyning som spiller på lag med økende fleksibel vindkraft i energimiksen. I tillegg til naturressursene har vi en unik offshoreindustri med verdensledende kompetansemiljøer på store prosjekter og operasjoner til havs.

Hvordan kan vi utnytte disse forutsetningene slik at norske bedrifter kan ta sin del av et raskt voksende globalt marked for havvind?

Våre naboland rundt Nordsjøen er allerede godt i gang med å høste av de gode vindforholdene. Danmark, Storbritannia, Tyskland og Nederland har bygget ut store havvind-områder i løpet av de siste ti årene. Storbritannia er kommet lengst og har ved økt bruk av gass, og storstilt satsing på vind, redusert CO2-utslippene sine betraktelig.

Equinor har i dag vindparker til havs i både Storbritannia og Tyskland. De leverer strøm til nærmere en million husstander.

I hovedsak er denne vindsatsingen bygget ut gjennom forutsigbare, auksjonsbaserte støtteordninger drevet frem av politisk vilje til å øke andelen fornybar kraft. Utbygging i stor skala har gjort det mulig å videreutvikle teknologi og redusere kostnadene til rundt en tredjedel av hva de var bare for noen år siden.

Havvind basert på bunnfaste vindparker er i dag en konkurransedyktig teknologi i rask vekst. Bare i Europa er det tale om et havvindpotentsial tilsvarende ti til 15 ganger norsk vannkraftproduksjon innen 2050.

Det neste store spranget i teknologiutviklingen innenfor havvind vil være flytende havvindturbiner. Equinor har jobbet med denne teknologien i mer enn 15 år, fra Hywind-piloten utenfor Karmøy til verdens første flytende havvindpark, Hywind Skottland. Der sikret norske leverandører seg en vesentlig andel av kontraktene.

Nå jobber vi med å utvikle havvindparken Hywind Tampen, som skal forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene med fornybar kraft og redusere CO2-utslippene med mer enn 200.000 tonn i året. Dette prosjektet er svært viktig for ytterligere teknologiutvikling og kostnadsreduksjon.

Likevel er flytende havvindteknologi i dag ikke konkurransedyktig med andre energikilder. Det trengs flere og større prosjekter for å modne teknologien og redusere kostnadene ytterligere. Equinor jobber derfor med konkrete muligheter for eksempel på Kanariøyene, i Japan og i Sør-Korea.

Vårt mål er at flytende havvind skal være konkurransedyktig med andre energikilder innen 2030.

Norsk sokkel har på mange måter vært et globalt «laboratorium» for teknologi- og industriutvikling til havs. Erfaringene fra 50 år med samarbeid på norsk sokkel viser at hjemmebanefordelen er helt avgjørende for å utvikle teknologi og internasjonal konkurransekraft.

Equinor ser derfor på potensialet og mulighetene innenfor flytende havvind i Norge. Det norske paradokset består i at vi har vindressurser og bedrifter i verdensklasse til havs, samtidig som landet allerede er godt forspent med fornybar kraft på land.

Vi er positive til at regjeringen har foreslått å åpne områder for havvind. Dette omfatter et område for flytende havvind – Utsira Nord – og et område – Sandskallen – Sørøya Nord – som kan forsyne forbruk i Finnmark. I tillegg ber myndighetene om synspunkter på om et område – Sørlige Nordsjø II – som primært egner seg for bunnfast havvind, skal åpnes basert på fremtidig tilknytning mot Europa.

Les hva olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg skrev om norsk havvind i sommer: God grunn til grundige avveininger om havvind

Om vi klarer å realisere konkurransedyktig havvind i Norge, vil avhenge av industriens evne til å redusere kostnader, samt myndighetenes vilje til å etablere forutsigbare rammebetingelser og støtteordninger.

Det er en stor utfordring. Men dersom vi lykkes, kan vi utvikle et nytt, fornybart kraftsenter i Nordsjøen, og vi kan åpne nye globale muligheter for norsk industri. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.