Med kjente navn som de tidligere Statoil-sjefene Helge Lund og Harald Norvik og McKinsey-topp Tore Myrholt på aksjonærlisten, er det lille teknologiselskapet Arundo Analytics blitt en snakkis i finansbransjen. Avanserte dataprogrammer, algoritmer og kunstig intelligens er kjernen i selskapets satsing.

Det var den mangeårige McKinsey-toppen Tor Jakob Ramsøy som dro i gang selskapet.

Ramsøy hadde vært seniorpartner i McKinsey i 15 år da han for to år siden sa opp for å bli gründer av Arundo. Noen måneder tidligere hadde han kjøpt et selskap i Silicon Valley som drev med genforskning. De ansatte hadde laget en algoritme som kunne forutse om du var eksponert for enkelte typer sykdommer. Istedenfor å selge kunnskapen til forsikringsselskaper, så Ramsøy muligheten i oljebransjen som han hadde jobbet mot i McKinsey.

– Hovedkundene våre i dag er innenfor olje og gass, kraftproduksjon og shipping, sier Tor Jakob Ramsøy.

Han eier i dag rundt en tredjedel av selskapet.

Vil ikke kommentere milliarder

I dag har selskapet kontorer i Silicon Valley, Oslo og Houston. 52 ansatte er på lønningslisten, de aller fleste med utdannelse fra prestisjefylte universiteter verden over. I tre omganger er det hentet inn til sammen 12,5 millioner dollar, vel 100 millioner kroner, i kapital til selskapet. Nå planlegges en ny emisjon på 20 millioner dollar, vel 160 millioner kroner.

Prisingen av selskapet er ikke satt.

– Det er fortsatt ikke klart, sier Ramsøy.

DNB er hyret inn som rådgiver for selskapet.

Styremedlem Lars B. Thoresen er ansvarlig for prosessen.

– Vi jobber med prosessen rundt en emisjon og tar sikte på å gjennomføre emisjonen i løpet av de nærmeste seks månedene, sier Lars B. Thoresen

Tidligere McKinsey-topp og investor Trond Riiber Knudsen, som er aksjonær i Arundo, hevdet i april i år at Arundo er verdt rundt 250 millioner dollar, rundt to milliarder kroner.

– Vi ønsker at de som investerer skal få være med på oppsiden i aksjekursen. Vi har ingen målsetning om å hausse opp verdien av selskapet, er Tor Jakob Ramsøys eneste kommentar til Knudsens vurdering.

– Jeg mener fremdeles Arundo er et veldig verdifullt selskap som vil bli en bra investering, sier Knudsen i dag.

Kontrakter

Parallelt med emisjonen har Arundo inngått flere kontrakter. Den mest prestisjefylte er med det sveitsiske selskapet Sicpa. Det sveitsiske selskapet har i årtier vært leverandør av blekk til trykking av sedler. I nyere tid har selskapet blant annet satset på å levere systemer som gjør det mulig for myndigheter å følge strømmen av olje og gass fra brønn til marked. Nå har Arundo fått en eksklusiv avtale med Sicpa om å levere den digitale løsningen for å overvåke denne strømmen av olje og gass.

– Vi har nå fått den første kontrakten med Sicpa om å levere en løsning til et land som vi ikke kan navngi. Denne kontrakten er for nedstrømssiden og er på 3,5 millioner dollar årlig i 15 år, sier Ramsøy.

Arundo er registrert som selskap i USA. Selskapet vil ikke opplyse om regnskapstall eller budsjetter. Det norske datterselskapet Arundo Analytics fikk i 2016 et driftsresultat på vel to millioner kroner av en omsetning på vel 16 millioner kroner.(Vilkår)

Homofile bevæpner seg i USA
I Rochester har en liten gruppe startet våpenklubben Trigger Warning Queer & Trans gun club. - Jeg vil at hvit overmakt og neo-nazister skal vite at skeive mennesker tar nødvendige skritt for å beskytte seg selv, sier Jake Allen i klubben.
02:10
Publisert: