Håvard E. Danielsen, professor og leder for Institutt for kreftgenetikk og informatikk (IKI), Oslo universitetssykehus

Utjevner ulikhet i kreftbehandling

Å forstå hvordan en svulst vil utvikle seg er avgjørende for å kunne gi kreftpasienter riktig behandling. Datateknologi bør brukes i diagnostiseringen.

Publisert: Oppdatert:

Anestesisykepleier Erik Helmich Pedersen (fra venstre) og operasjonssykepleier Josefine Waage gjennomfører en prostataoperasjon med en robot.
Anestesisykepleier Erik Helmich Pedersen (fra venstre) og operasjonssykepleier Josefine Waage gjennomfører en prostataoperasjon med en robot. (Foto: Per Thrana)