Enkelte typer datakobling som i dag tar 17 måneder for en forsker kunne tatt 17 sekunder.

Administrerende direktør i Digital Norway Tor Olav Mørseth har rett i DN 22. august når han roper ut: vi vil ha mer helsedata! Nå! Ny kunnskap oppstår nemlig når forskere får tilgang til data og kan koble ulike datasett.

Direktoratet for e-helse og Forskningsrådet ønsker derfor å tilrettelegge for enklere og raskere tilgang til data fra norske helseregistre. Helsedataprogrammet skal utvikle en sikker teknisk plattform som vil forenkle tilgangen og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata og andre kilder til helsedata. Programmets overordnede samfunnsmål er å sikre personvernet samtidig som forskere raskt får tilgang til relevante data.

Vi har heldigvis mange helseregistre i Norge: for all slags sykdom, medisinbruk og registre med informasjon om sosial bakgrunn og miljøfaktorer. Utgangspunktet er godt for å finne nye sammenhenger og utvikle mer treffsikre medisiner og behandlingsmetoder. Men i dag er prosessen for å bruke helsedata til forskning ofte komplisert og tungvint. Dermed går vi glipp av verdifull kunnskap og næringsutvikling – og liv taper i kampen mot sykdom.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har i forbindelse med programmet uttalt at «det er en tillitserklæring at folk vil dele helsedataene sine og på den måten bidra til forskning for bedre helse. Men da må vi også vise oss den tilliten verdig. Derfor er bedre personvern og bedre innsyn i egne helsedata et sentralt premiss for regjeringens videre utvikling av en helseanalyseplattform som også skal gi enklere tilgang til helsedata for forskere».

En felles helseanalyseplattform er god og effektiv ressursbruk. Det vil gi uvurderlige gevinster i form av bedre helse og norske næringsmuligheter. Det er betryggende at folk flest ønsker å dele data. Vi vet at deltagelse motiveres både av et ønske om å bidra til å forbedre helsetjenester for fellesskapet og av personlig erfaring med helse og sykdom.

Dette arbeidet, som vi gjør i tett dialog med både helse- og forskningssektorene, vil ta noe tid, blant annet på grunn av nødvendige lovendringer. Men vi er på god vei i god fart.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.