Norske helsedata er blant de beste i verden. I Helsedataprogrammet jobber mange aktører sammen for å gjøre helsedata mer tilgjengelig for forskning og innovasjon og samtidig styrke den enkelte innbyggers personvern. Helseregistrene i Norge ivaretar dette på en god måte, og det er stor tillit til dem.

Mange er ikke klar over hvilke helsedata som er lagret om dem i ulike registre, biobanker og helseundersøkelser. Helsedataprogrammet vil gi innbyggere bedre tilgang til å se egne data og forstå hva de brukes til. I tillegg vil programmet gi oversikt over og dermed enklere håndtering, av den enkeltes samtykker og reservasjoner.

På Helsenorge.no kan alle allerede nå få innsyn i egne data i noen registre og pasientjournaler samt styre sine samtykker og reservasjoner. Stadig flere helseregistre ønsker å ta løsningen i bruk. Informasjonen til befolkningen som Legeforeningen etterlyser, er allerede styrket som resultat av programmet og vil styrkes ytterligere fremover.

Innsynsløsninger gir hver innbygger oversikt og kunnskap til å ta kvalifiserte valg. Slik bygges tillit. Det viser at helsemyndighetene, helsetjenesten og kunnskapssektoren ønsker åpenhet og tar innbyggernes behov på alvor. Vi ser frem til å samarbeide med Legeforeningen og andre om å bidra til at norske helsedata gir oss best mulig helsetjeneste.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.