Nicolai Skarsgård og de andre legene bak selskapet Hjemmelegene har alle jobbet på klinikker i det offentlige helsevesenet, men var ikke helt fornøyd med situasjonen. De merket at det ble lite tid til hver pasient, og stilte spørsmål ved om det beste for pasientene alltid er å komme til legen eller om legen burde komme til dem.

– Av en eller annen grunn har noen bestemt at hvis legen skal være effektiv, burde han sitte inne på et kontor, og så må pasientene komme fortest mulig inn og ut igjen, for da blir kostnadene per pasient så lave som mulig.

– Det som er viktig er om pasientene får den hjelpen de trenger, når de trenger den, som vi mener er billigere på sikt, sier Skarsgård.

Han viser til Medicare i USA, der hjemmebesøk er vist å føre til lavere helseutgifter totalt sett for eldre og kronisk syke.

Prises til 20 mill. kroner

Frustrasjonen deres resulterte i at de startet opp den private legetjenesten Hjemmelegene, som utvikles på helseinkubatoren Aleap i Forskningsparken i Oslo.

Nylig hentet oppstartsselskapet inn 3,5 millioner kroner i en overtegnet emisjon som priser selskapet til 20 millioner kroner. 2,5 millioner kroner er allerede hentet inn gjennom en kronerulling og støtte fra Innovasjon Norge.

– Det er en ønskesituasjon der vi måtte si nei til flere investorer, men målet var aldri å hente mest mulig penger eller oppnå høyest mulig prising. Det var å få med de riktige personene som investorer, og å gi de en god reise, forklarer Skarsgård.

Inn på eiersiden i emisjonen kom blant annet Pareto Securities' Asia-sjef Erik Strømsø.

– Det er nok av eksempler på gründerselskaper som henter masse penger, og så går det ett år uten at de klarer å få til noe. Da kommer det ikke så mange med i neste runde, sier Skarsgård.

Blander «trauste leger» og teknologer

Han mener en viktig årsak til den kjappe utviklingen til oppstartsselskapet, som hadde en såkalt «soft launch» i fjor sommer, er at det ikke bare er leger som står bak. Med på laget er blant annet også Nabobil.no-gründer Christian Hager og Kolonial.no-gründer Vegard Vik.

– Vi tok oss trauste leger som kan noe om helsebransjen, og kombinerte det med dem som ved hjelp av teknologi har snudd en forbrukeropplevelse på hodet i andre bransjer. Hadde det bare vært oss leger, ville det nok blitt en litt kjedelig løsning for å komme seg hjem til folk, sier Skarsgård.

Den digitale legen er noe Skarsgård og medgründerne har et sterkt engasjement for, og en god del av millionene som er hentet brukes på selskapets digitale plattform.

– Undersøkelser viser at mindre enn én av fire leger bruker smarttelefon som arbeidsverktøy. Tenk at vi er i 2018 og så er det så lite digitalisert, sier han.

– Styrer selv når de er tilgjengelige

Nylig lanserte selskapet en ny plattform der legene kan gå inn på telefonen og ha full oversikt over sin arbeidshverdag og sine pasienter. Der kan de også for eksempel legge inn at de har ledig tid til å gjøre hjemmebesøk i noen timer.

– De styrer selv når er tilgjengelige, får bestillinger og veibeskrivelser, samt at plattformen optimerer slik at rett lege kommer til rett sted.

Skarsgård sier at flere av dagens leger mener de har liten innflytelse på egen arbeidshverdag, både medisinsk og administrativt. Derfor er det ikke nødvendigvis bare pasientene de har hatt i tankene når de har bygget opp selskapet.

– Vi tror det er like viktig å lage en fin tjeneste for legene. Pasientene vil ha en dyktig lege som har tid og er fornøyd. Vi har brukt mye krutt på å lage legens helsetjeneste, fordi det vil komme pasientene også til gode, sier Hjemmelege-sjefen.

Leter etter sosiale leger

Skarsgård understreker at de fortsatt er et lite selskap.

– Det har gått fort frem til nå, men det er kjent at det kan gå sakte før oppstartsselskaper får skikkelig fremdrift. Det blir en utfordring fremover. Helse er også en bransje som tradisjonelt har en lang rullebane for å ta av.

Selskapet teller nå 25 leger som jobber deltid med hjemmebesøk for dem. Samlet har det kommet inn 140 søknader.

– Vi sorterer hardt på at legene er sosialt dyktige. Hvis en av våre leger hadde trampet inn med skoene på og hadde null sosiale antenner, hadde det ikke hjulpet at han kunne hele pensumet, forteller Skarsgård.(Vilkår)

Førstemann over får 325.000
Steinar Hoens rekord har stått i 21 år. 325.000 kroner venter den første som hopper høyere.
01:13
Publisert: