– Det at vi som et lite, norsk selskap vinner gjennom i amerikansk rett mot et kinesisk selskap, er et viktig prinsipielt steg, sier Alexander Woxen til DN.

Han er sjef i det norske teknologiselskapet Huddly som produserer små videokameraer, spesielt tilpasset til bruk i videokonferanser.

Torsdag ble det kjent at Huddly hadde vunnet frem i en plagiatstrid i amerikansk rett. Kjernen i konflikten er at Huddly mener deres kinesiske konkurrent Suzhou Washeng Technologys har registrert varemerker som er «forvirrende like Huddlys tidligere registrerte varemerker». Dette fremkom i en børsmelding fra selskapet som omtaler kjennelsen.

Allerede i september 2020, sa det amerikanske patentkontoret seg enige med Huddly, og kansellerte registreringen av de aktuelle varemerkene til konkurrenten. Men ifølge Huddly fortsatte Suzhou Washeng Technologys å selge de forvirrende like kameraene, noe som førte til at det norske selskapet valgte å gå rettens gang.

Mener det sender viktig signal

Nå er altså saken i ferdigbehandlet i en rettsinstans i California, og utfallet ble en kjennelse der retten fullt ut støtter Huddlys påstand, ifølge børsmeldingen.

– Det var stor applaus og et godt punktum på en lang prosess, sier Woxen og fortsetter:

– Vi mener det var helt urimelig at en annen aktør kom og kopierte vårt design. At vi nå får bevist at det nytter å stå opp og at vi er ikke naive, er utrolig viktig. Særlig om man skal sikre at Norge ikke blir akterutseilte som teknologinasjon.

DN har ikke lyktes med å få en kommentar fra pr-avdelingen til Hamedal som selger produktene til Suzhou Washeng Technologys.

Alexander Woxen forteller at Huddly har mesteparten av salgene i USA og Europa: – Og da blir beskyttelsen av både design og teknologi viktig.
Alexander Woxen forteller at Huddly har mesteparten av salgene i USA og Europa: – Og da blir beskyttelsen av både design og teknologi viktig. (Foto: Gunnar Lier)

Huddly er imidlertid ikke det eneste norske teknologiselskapet som har balet med patent- og plagiatkonflikt de siste årene.

Det norske robotselskapet Autostore er nemlig også i en betent strid med sin britiske konkurrent Ocado. Denne startet for alvor i 2020, og i USA har Autostore anklaget Ocado for 33 patentbrudd. ITC, den internasjonale handelskommisjonen, har imidlertid avvist samtlige tilfeller i to omganger. Autostore har anket videre.

Den britiske delen av saken går nå i High Court i London, og Woxen innrømmer at han har fulgt med.

– Jeg har hatt det i sideblikket, og det har vært en påminnelse. Noen ganger er det tydelig, andre ganger er det uklart. Men for norske teknologiselskaper er disse spørsmålene utrolig viktig dersom vi skal klare å bygge selskaper som står seg over tid.

DN kartlegger norske gründerbedrifter. Se selskapene som er med i Årets nyskapere her.

Flaskehalser og prisvariasjoner

Men til tross for en seier, er utfordringene for flere teknologiselskaper nå mange: Det er globale flaskehalser, inflasjonspress og en usedvanlig urolig markedssituasjon.

Heller ikke Huddly kommer unna alle problemene.

– Vi opplever at det er vanskelig å få tak i komponenter, og at vi må arbeide smidig for å få dette til. I tillegg er det ekstremt store prisvariasjoner, fra en dag til en annen kan prisene på enkeltkomponenter endre seg mangegangen, sier Woxen.

Huddly er ett av selskapene som er mest rammet av tek-nedturen på børsen.

I 2021 ble selskapet notert på lavterskelbørsen Euronext Growth med en emisjonskurs på 15,50 kroner. Dette verdsatte Huddly til 2,96 milliarder kroner. Siden den gang har imidlertid aksjekursen falt nærmest sammenhengene, og er nå ned nær 70 prosent siden noteringen. Dette gir selskapet en markedsverdi på 1,3 milliarder kroner.

På spørsmål om hvorvidt Huddly vil kreve dekning av saksomkostningene svarer Woxen at «det er for tidlig å si noe om hvordan selskapet vil ta det videre».

– Hvor mye penger har dere brukt i sakskostnader?

– Som administrerende direktør kan jeg si at jeg hadde følt at det hadde vært en ganske ressurskrevende prosess, dersom vi ikke hadde vunnet frem. Når det nå førte frem, ser jeg på det som en rimelig forsikring.

– Vi bruker tross alt mye ressurser på utvikling av teknologien, og da er det også viktig å passe på at innovasjonene blir beskyttet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.