Håkon Borch, stortingskandidat Østfold MDG og Per Espen Stoknes, stortingskandidat Oslo MDG. 

Hyperloop i midtrabatten?

Transport av gods og folk gjennom et vakuumrør – hyperloop – vil bli en realitet. Når, hvor og hvordan er vesentlig mer interessante spørsmål.

Publisert: Oppdatert:

8. november inngikk selskapet Hyperloop One en avtale med vei- og transportmyndighetene i Dubai om å utrede bygging av et hyperloop-system.
8. november inngikk selskapet Hyperloop One en avtale med vei- og transportmyndighetene i Dubai om å utrede bygging av et hyperloop-system. (Foto: Illustrasjon: BIG)