Miljøteknologiordningen, som gir støtte til utprøving av ny, miljørettet teknologi, på tvers av alle næringer, var en av ordningene i Innovasjon Norge som hadde størst etterspørsel i 2016. Foreløpige tall viser at det ble gitt 461 millioner kroner til norske virksomheter, en økning på hele 35 prosent sammenlignet med 2015.

– Omkring 48 prosent av alle finansieringssakene vi har innvilget i 2016 driver frem grønne, teknologiske løsninger, og de kommer fra alle næringer. Det gir grunn til optimisme i det grønne skiftet, sier direktør for bærekraft i Innovasjon Norge, Inger Solberg.

Bærekraftige prosjekter 

En ytterligere styrking av innovative miljøsatsinger kom på tampen av året gjennom lanseringen av Pilot-E (energi), et helt nytt fellesprosjekt i samarbeid med Enova og Norges forskningsråd. Målet er å forenkle og samordne finansieringen av ambisiøse, bærekraftige prosjekter som lager fremtidens teknologiske løsninger.

– For å få enda bedre fart på det grønne skiftet, og sikre raskere utvikling fra idé til marked, har vi nå tilrettelagt for et sømløst system fra start til mål der én søknad adresserer alle samarbeidspartnerne. Samordnede og forenklede søknadsprosesser som Pilot-E, som bistår komplekse og kapitalintensive energiprosjekter er et direkte svar på klare ønsker og behov fra næringslivet. Fem av totalt femten søkerkonsortier ble besluttet finansiering før jul, og dette reflekterer bare starten på et uforløst samarbeidspotensial mellom de ulike virkemiddelaktørene på finansieringssiden, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Økning på ti prosent 

Ifølge de foreløpige tallene innvilget Innovasjon Norge i alt 6,7 milliarder kroner i form av lån og tilskudd til utvikling av norsk næringsliv i 2016, mot 6,1 milliarder kroner i 2015. Det er en økning på rundt regnet 10 prosent. Totalsummen for lån og garantivirksomheten alene økte med nær 20 prosent i 2016.

– Innovasjon Norge har de siste to årene fokusert på bærekraft som konkurransefortrinn for å styrke norsk industri- og næringsliv. Alle søkere må gjøre rede for miljøeffekten og samfunnseffekten av prosjektet i søknaden, i tillegg til økonomiske opplysninger. Dette er viktige faktorer når vi i et Norge i omstilling skal bygge fremtidens industri- og næringsliv for Norge, sier Anita Krohn Traaseth.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette er årets produkter
DNs teknoligijournalist har kåret de beste, mest overraskende og mest skuffende produktene fra 2016.
04:01 Min
Publisert: