Innlegg: Det vanskelige samtykket

Nylig avsa EU-domstolen en dom om krav til aktivt samtykke for at et nettsted kan benytte cookies. Hvordan skal norske nettsteder og myndigheter forholde seg til det?

I en fersk dom mener EU-domstolen at plassering av cookies er som å bryte inn i den private sfære – noe man ikke kan gjøre uten å spørre om lov. Artikkelforfatteren derimot argumenterer for at både analytiske og en del markedsføringscookies er å anse som så funksjonelle at de ikke burde trenge samtykke. Her en melding om at H&Ms nettside bruker cookies.
I en fersk dom mener EU-domstolen at plassering av cookies er som å bryte inn i den private sfære – noe man ikke kan gjøre uten å spørre om lov. Artikkelforfatteren derimot argumenterer for at både analytiske og en del markedsføringscookies er å anse som så funksjonelle at de ikke burde trenge samtykke. Her en melding om at H&Ms nettside bruker cookies.Foto: Fartein Rudjord
Publisert 8. October 2019, kl. 17.47Oppdatert 8. October 2019, kl. 17.47