Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia og administrerende direktør i Evry, Per Hove,

At det trengs flere kvinner innen teknologi er et kjent faktum og en konferanseutsatt tematikk. Det er ikke så rart, når kvinneandelen i IT-bransjen er på 33 prosent. Men hvorfor skal vi bry oss?

Hvorfor er det egentlig så viktig å få flere kvinner innenfor teknologi og it? For oss er svaret såre enkelt: For å opprettholde den norske velferdsstaten, sikre et konkurransedyktig næringsliv og sørge for at vi har jobber å gå til. Ikke minst handler det om å lage løsninger som er trygge og gode for alle, ikke kun 50 prosent av befolkningen.

For det første vet vi at mange oppgaver må løses smartere og mer effektivt fremover. Teknologi og innovasjon er nøkkelen til det. Derfor er det altfor viktig til å overlates kun til menn. Det bør være selvsagt at vi trenger alle de gode hodene som finnes. Vi kan ikke rekruttere fra halvparten av befolkningen.

For det andre har historien vist store svakheter når kun en gruppe utvikler løsningene. I verste fall kan det være fare for liv. La oss ta et banalt eksempel.

Hvis du som kvinne kjører en bil som er produsert før 2011, har du 47 prosent høyere sjanse enn menn for kritiske skader eller dødsfall i bilulykker. Hvorfor? Frem til 2011 var det ikke påbudt å teste biler for begge kjønn. Produktutviklingen tok utgangspunkt i majoriteten av dem som utviklet dem; menn. Ofte er det stor høydeforskjell på menn og kvinner, og det å bruke setebelte for kvinner i slike biler er både ukomfortabelt og farlig, da beltet blir liggende over halsen eller ikke brukt i det hele tatt.

Denne historien er i ferd med å gjenta seg, innenfor teknologibølgen som feier over oss. Det kan vi ikke la skje.

Vi spurte de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv om hvilke råd de vil gi til næringslivsledere for å få flere kvinner innen teknologi. Et råd som ble gjentatt er å sette tydelige mål.

De fleste av våre bransjekolleger har allerede tatt rådet til hjertet, og har konkrete mål. Evry har satt som mål å nå en 50/50-kjønnsfordeling på alle nivåer i løpet av 2028. Kanskje kunne det blitt satt inn enda mer ressurser og nådd målet tidligere enn det. Men, da vil vi støvsuge markedet for kvinnelige teknologer.

Det ville ført til en nedgang i kvinneandelen hos våre bransjekolleger. Da er vi strengt talt like langt.

Det nytter ikke å bygge en rekrutteringsstrategi på å «stjele» fra hverandre, hvis vi mener alvor med å øke kvinneandelen. Vi er nødt til å løfte blikket fra vår egen bransjes navle.

For det første innebærer det at vi må se utenfor egen bransje og rekruttere utenfor tradisjonelle disipliner. Pedagoger, økonomer og jurister med høy teknologisk forståelse står høyt i kurs, og verdien øker. For det andre innebærer det at vi trenger en større mengde kvinnelige teknologer å rekruttere fra.

I samfunnet har vi 50 prosent kvinner, men i it-bransjen finnes det bare en tredjedel. På høyere utdannelse generelt har vi nesten 60 prosent kvinner, men på it-studier finnes det ikke engang en tredjedel. Hvis dette mønstret fortsetter, vil det ta lang tid å heve kvinneandelen i norsk it-bransje fra dagens 33 prosent. Her trengs det flere krefter til.

Vi mener at norske universiteter, høgskoler og fagskoler har en del av ansvaret. Dette ansvaret er det mange av dem som tar, for det er en svak økning i andelen kvinner på teknologistudier innen høyere utdannelse. På fagskolenivå gikk det dessverre nedover i 2017. Med fjorårets søkertall og årets søknadsfrist rett rundt hjørnet vil vi bruke anledningen til å minne på dette ansvaret.

Men, ansvaret ligger ikke bare hos næringen og utdannelsesinstitusjonene. Den ligger også hos våre politikere. Vår klare oppfordring til er å ta teknologi inn i skolen som en integrert del av læringen. På den måten får alle elevene oppleve teknologisk mestring, ikke bare de som mer eller mindre tilfeldig faller borti det.

Det viktigste er kanskje lærerne i skolene våre. Disse er i en unik posisjon til å gi alle barn muligheten til å bruke og forstå teknologi. Lærere som har forstått verdien av å vekke teknologiinteressen i unge sinn er våre helter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.