– Du kan ringe pr-avdelingen vår, sier Googles norgessjef Jan Grønbech når DN ringer han for å spørre om årsregnskapet til selskapet han er «country manager» i.

Googles norske selskap, som holder til i stilige kontorer på Aker Brygge, hadde i 2016 en rekordhøy omsetning på 121,7 millioner kroner. Det norske selskapet driver ifølge årsregnskapet med markedsføringstjenester for Google Ireland, hvor alle Googles europeiske annonseinntektene ender opp.

For Google omsatte egentlig for rundt 2,5 milliarder kroner i Norge i fjor, anslo mediebyrågrupperingene Dentsu Aegis og Groupm. Ifølge Jarle Thalberg i Groupm vil dette vokse til tre milliarder kroner i 2017.

2,9 millioner

Men norske skattemyndigheter ser nesten ingenting av disse inntektene. Google mener nemlig at annonsekjøp av norske bedrifter ikke skjer i Norge, men i Irland der Google Ireland er lokalisert. Derfor inntektsføres ikke annonseomsetningen i Norge, og med det går også den norske staten glipp av store skatteinntekter. 

– Vi betaler skatten vi er pålagt og overholder skattelovene i alle land vi opererer i. Vi er dedikert til Norge og til å bidra til å utvikle det digitale økosystemet, skriver Google Norways fungerende kommunikasjonssjef Charlotte Ekholt i en epost til DN.

Google Norway betalte 2,9 millioner kroner i skatt i 2016, noe som førte til at selskapet endte med et årsresultat etter skatt på minus 2,6 millioner kroner. 

Har endret praksis

En rekke europeiske land har de siste årene gitt Google bøter som en følge av skatteplanleggingen til selskapet.

Ifølge The Telegraph inngikk Google i mai et skatteforlik med den italienske staten på hele 306 millioner euro – i underkant av 2,9 milliarder kroner. Også i Storbritannia har Google inngått et skatteforlik og innrettet seg etter skattemyndigheters krav. Ifølge The Telegraph betalte selskapet 36 millioner pund i skatt i 2016.

Som en del av forliket, betaler Google også 130 millioner pund i skatt for årene tilbake til 2005, og må samtidig inntektsføre flere av sine salg i Storbritannia.

En slik avtale er ikke inngått i Norge, til tross for protester fra Googles konkurrenter i mediebransjen. Mediebedriftenes landsforbund har signalisert et ønske om at Google, og Facebook, skal skattlegges hardere i Norge, og at skatteinntektene komme norske medier til gode.

 Google vant for noen uker siden en delseier i kampen om å fortsette det nåværende skattesystemet. Ifølge Financial Times krevde franske skattemyndigheter tilbakebetalt 1,12 milliarder euro i skatt fra 2005 til 2010, men en domstol i Paris fant at Google ikke hadde brutt fransk skattelovgivning og således ikke må betale milliardregningen.

DN har kontaktet Finansdepartementet med spørsmål om fremgangen i arbeidet med skatt på internasjonale selskaper i Norge. Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet svarer slik i en epost:

– H/FrP-regjeringen ønsker å begrense omfanget av internasjonal skatteplanlegging. Økonomisk virksomhet bør skattes i det landet den foregår. I Norge forhandler vi ikke om skattenivå med enkeltselskaper, men ønsker like regler og likebehandling. Regjeringen har iverksatt flere tiltak og samarbeider internasjonalt for å redusere skatteplanlegging. Regjeringen har fått senket selskapsskattesatsen, noe som vil gjøre aggressiv skatteplanlegging mindre lønnsomt.

Facebook i samme båt

Google-konkurrenten Facebooks norske aksjeselskap leverte tall litt tidligere i sommer.

I årsregnskapet for 2016 til Facebook Norway as, som inkluderer månedene på tampen av 2015, kommer det frem at selskapet omsatte for 13,1 millioner kroner i perioden.

Årsregnskapet viste at Facebook i regnskapsperioden betalte 468.000 kroner i skatt til norske myndigheter, men som for Google, inntektsføres Facebooks annonseinntekter i Irland. Det er anslått at Facebooks inntekter i 2016 i Norge egentlig var på 1,5 milliarder kroner. 

DN fremla dette for Facebooks norske kommunikasjonsbyrå, Släger, tidligere i sommer, men fikk opplyst at Facebook kun omtaler regnskapstall i forbindelse med deres kvartalspresentasjoner.(Vilkår)