Ser du deg om på trikk, tog eller bane vil du fort oppdage dem - mobiltelefoner, pc-er, og enkelte nettbrett som brukes til e-post, lesing av dokumenter, sending av sms og en og annen irriterende fyr som snakker høyt om jobbsaker. Kontoret er ennå ikke i syne, men arbeidet er i full gang.

Hvor utbredt er dette arbeidet? I en spørreundersøkelse Dagensit.no har fått gjennomført svarer en tredjedel av de som bruker kollektivtransport at de jobber på reisen til og fra jobb - de fleste med moderne kommunikasjonsmidler som smarttelefoner eller pc. Rundt 8 prosent av mennene oppgir at de jobber mer enn fem timer per uke til og fra jobb. Blant folk under 40 og folk på Østlandet er trenden tydelig - i begge gruppene oppgir rundt 40 prosent at de i ulik grad bruker jobbreisen som arbeidstid.

Les også test av mobilt internett som pendlerverktøy: Slik jobber du til og fra jobb

Blankt "nei"
Fra før har folk tatt store mengder jobbsamtaler i bilen, men dette har vi ikke spurt om i denne omgang. For det nye er kommet de siste tre-fire årene, i og med at raskt internett på mobilen har blitt allemannseie. Nå kan man sitte stille på trikken - og jobbe, uten å plage sidemannen med støyende prat.

Men hva får arbeidstakerne igjen for innsatsen? Mange får kanskje en stjerne i boka og et håp om fremtidige lønnshopp - men svært ofte er dette ikke tellende arbeidstid - bare en utvidelse av arbeidstiden, viser våre tall.

Nesten halvparten av de som jobber ”kollektivt” svarer nemlig blankt nei på om arbeidsgiver regner dette som tellende arbeidstid. Dette tallet må sies å være svært høyt, ettersom spørsmålet også åpnet for å svare ”usikker” og ”ja, i noen grad”. Mindre enn hver fjerde ”kollektivarbeider” får full uttelling, mens 17 prosent får noe uttelling.

Selv blant de som oppgir minst fem timer arbeid per uke på reisen er det flere som sier blankt "nei" på om de får tellende arbeidstid enn de som svarer ja - og i tillegg er det svært mange som er usikre. Mange mangler trolig avtaler, selv blant de som jobber mye.

I hvilken grad forventer arbeidsgiver at du er tilgjengelig på mobilt internett utenom arbeidstiden ? Angi på en skala fra 1 til 5, der 1 er i ingen grad overhode og 5 er i svært stor grad

(Kun besvart av respondenter som bruker offentlig kommunikasjon og som er i jobb, 422 stk)Utfører du jobbrelaterte oppgaver på offentlig kommunikasjon til og fra jobb?

(Utvalg: De som er i jobb og bruker offentlig kommunikasjon)Aksepterer arbeidsgiver jobbing på vei til og fra jobb som arbeidstid ? (prosent)

(Utvalg: Kun besvart av respondenter som utfører jobbrelaterte oppgaver på offentlig kommunikasjon, 135 av 1000)Ikke frivillig
Å jobbe litt på fritiden er kanskje greit for mange, så lenge det er frivillig, men svært mange føler det ikke slik. Vi spurte kollektivbrukerne om arbeidsgiver forventet tilgjengelighet utenom arbeidstid på mobilt internett, og 40 prosent svarer fra i ”noen” grad til ”i svært stor grad” (3-5 på skala fra 1-5). For såkalte ”kunnskapsarbeidere” er nok tallet svært mye høyere, ettersom mer av arbeidet handler om å behandle informasjon enn i andre yrker - jobben kan dermed enklere tas med i lommen. Spørsmålet handler vel og merke kun om mobilt internett, et fenomen som først de siste tre årene har blitt allemannseie, og som mange ennå ikke har gode mobiler for.

Blant menn svarer nesten en tredjedel at de i stor eller svært stor grad (4-5 på skala fra 1-5) forventes å bære jobben i lomma utenom arbeidstiden - i form av mobilt internett, mens tallet for kvinner er 18 prosent.

Det kan vel å merke være at egne holdninger også spiller inn i forhold til forventninger og tellende arbeidstid. For svært mange arbeidsplasser har trolig ikke rukket å lage en fast ordning for dette. Dagensit.no har snakket med både NHOs Abelia og arbeidstakerorganisasjonen Tekna, som begge først nå tar tak i disse problemstillingene.

Tallmaterialet kan også tyde på at grupper som jobber mindre mobilt, som eldre og folk utenom Østlandet, i mindre grad oppfatter dette som tellende arbeidstid, men her er tallmaterialet i tynneste laget for å trekke bombastiske konklusjoner.

- Fleksibiliteten er ønsket fra arbeidstakernes side. Våre medlemmer er kjempeinteressert i jobben, og synes det er fint å være tilgjengelige via de elektroniske hjelpemidlene. Men fleksibiliteten skal ikke bare komme arbeidsgiveren til gode. Arbeidstakerne må få sin del av verdiskapingen i form av lønn og avspassering, og man skal ha en plass i livet der det faktisk er fritid, sier kommunikasjonsdirekør Tore Westhrin i Tekna.

Les også test av mobilt internett som pendlerverktøy: Slik jobber du til og fra jobb

Har din hverdag blitt lettere ved hjelp av fleksibel mobil jobbing - eller føler du nå at du aldri har fri? Si din mening i forumet eller send oss innspill på e-post! (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.