Han sitter inne hos justeknologifirmaet Justify og får presentert en omdiskutert nettløsning som kan tillate privatfolk å sette opp digitale testamenter ved hjelp av en digital signatur som bank-id.

– Kjempeinteressant, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mens han stirrer mot skjermen.

Hans eneste forbehold er at sikkerheten må på plass, slik at ikke uvedkommende med ved hjelp av bank-id kan sette opp falske testamenter for å tilgodese seg selv.

– Vi må unngå spørsmål om det er hjemmehjelpen som har arvet en million, som har ordnet det her.

Advarslene hagler

Spørsmålet er blitt aktualisert av den nye arveloven Stortinget banket gjennom før sommeren, som inneholder en såkalt forskriftshjemmel for digital signering av testamenter. Det vil si at Justisdepartementet nå kan lage en forskrift som tillater folk å bruke for eksempel bank-id. Justify og Finans Norge var blant aktørene som argumenterte for å få inn denne forskriftshjemmelen i siste liten.

Flere jus-tungvektere argumenterer kraftig mot omleggingen. John Asland, Thomas Eeg, Torstein Frantzen, Peter Hambro og Inge Unneberg, hvorav flere satt i arvelovutvalget, skrev nylig en kommentar i DN og protesterte mot digitale testamenter nettopp av sikkerhetshensyn.

Kallmyr derimot, er åpen for forandring.

– Det er ikke sånn at den beste måten å gjøre ting på er den måten vi alltid har gjort det på. Det er ikke fravær av tvister rundt testamenter i dag, sier han.

Han viser til at håndskrevne signaturer også kan forfalskes. En har heller ingen garantier i dag for at vitner er fysisk til stede når testamentet opprettes, slik loven krever. Fysiske testamenter kan også manipuleres eller destrueres.

Kallmyr ser for seg at digitale testamenter også vil omfattes av et samtidighetskrav, som sikrer at vitner er til stede når testament-giveren oppretter testamentet. Justify-grunnlegger Dag Josef Foss forsikrer om at dette er løsbart.

– Jeg har ikke politisk uvilje mot dette hvis det kan ordnes på en sikker og god måte, sier Kallmyr uten å ville gi noen dato for når forskriften kommer.

Ny kultur

Uansett ønsker Kallmyr at folk flest beskytter sin digitale signatur bedre enn i dag.

– Bank-id er en veldig personlig ting, mer personlig enn pin-koden til bankkortet, sier han.

– Får uvedkommende tak i bank-id-en din kan de pådra deg gjeldsforpliktelser langt ut over verdiene på pin-koden din. Vi må ha en kultur for at en ikke gir bort sin bank-id, heller ikke til ektefeller. Vi har sett mange tragiske eksempler på ektefeller som er blitt lurt på en eller annen måte, det er kjempetrist.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.