Pilene peker fortsatt oppover for det norske teknologiselskapet Kahoot. Selskapet, som startet som en quiz-app for åtte år siden, omsatte for 100 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor, mot 23 millioner kroner i samme periode 2019.

Tapene øker også kraftig, fra -46 millioner kroner i resultat før skatt i fjerde kvartal 2019 til -242 millioner kroner samme periode i fjor.

– 2020 ble et avgjørende år, skriver toppsjef Eilert Hanoa i årsrapporten til selskapet, der han viser til den massive digitaliseringen som har kommet i kjølvannet av koronapandemien.

– I Kahoot var vi forberedt på endringene, fortsetter han.

Kahoot bekrefter også for første gang at selskapet ser på mulighetene for en såkalt sekundærnotering på en utenlandsk børs i løpet av 2021, i tillegg til notering på hovedlisten på Oslo Børs som kan være sluttført innen første kvartal.

Nyhetsbyrået Bloomberg meldte i slutten av januar at Kahoot vurderte dobbeltnotering på en amerikansk børs for å utnytte veksten koronapandemien har lagt til rette for, basert på anonyme kilder.

Kahoot-aksjen falt kraftig onsdag, men hentet seg noe inn før handelen stengte. Sluttkurs var 121.60 kroner, ned 4,5 prosent.

– Teknikalitet

Analytiker Øystein Elton Lodgaard i ABG Sundal Collier peker på en bieffekt av de ansattes aksjebaserte kompensasjon som en viktig årsak til kursfallet.

– Når kursutviklingen har vært så sterk som i fjerde kvartal øker verdien av de ansattes opsjoner som gir en negativ effekt i regnskapet, men det er ikke gjentagende og har ingen på effekt på kontantstrømmen.

Kahoot rapporterer onsdag et stort tap på valuta, omtrent 100 millioner kroner. Dette vektlegges ikke av Lodgaard.

Analytiker Øystein Elton Lodgaard i ABG Sundal Collier.
Analytiker Øystein Elton Lodgaard i ABG Sundal Collier. (Foto: ABG Sundal Collier)

– Dette er en teknikalitet. De rapporterer i dollar og har en stor kontantbeholdning i samme valuta, men siden morselskapet er norsk får man en negativ regnskapsmessig effekt når kronen styrker seg. Vi tror at en stor del av disse pengene skal brukes på oppkjøp hvor de skal betale i dollar. Dermed har det ikke noe å si at verdien av kontantbeholdningen i norske kroner endrer seg, sier han.

Kahoot har for vane å oppdatere markedet på utviklingen i flere viktige målestokker i forkant av kvartalstallene. Onsdag gjentok de sine planer om å oppnå 90-100 millioner dollar fakturert omsetning i løpet av 2021 («invoiced revenue»). Dermed kan mange av de positive effektene være priset inn på forhånd:

– Selskapet gjentar sin sterke guidance for året og vi tror at 2021 blir et kjempeår for Kahoot med sterk vekst, nye produkter og oppkjøp. Vi er dermed fortsatt veldig positive til aksjen, sier Lodgaard.

Kraftig brukervekst

Regnskapstallene forklarer ikke hvordan Kahoot på kort tid er blitt ett av Oslo Børs' mest verdifulle selskaper, med en markedsverdi over 50 milliarder kroner – selv etter kursfallet. Verdsettelsen bygger på at Kahoot er et vekstselskap med en forretningsmodell som – i korte trekk – går ut på å bygge en enorm brukerbase for så å forsøke å tjene penger på den. Selskapet viser frisk vekst også på disse målestokkene:

  • I 2020 hadde selskapet mer enn 24 millioner aktive brukere (aktive i løpet av de siste 12 månedene), en økning på 57 prosent fra 2019.
  • Betalende abonnementer økte til mer enn 550.000 i 2020, en økning på 220 prosent fra året før.

I 2020 under ett omsatte selskapet for 261 millioner kroner, mot 77 millioner kroner i 2019.

Resultat før skatt endte på -295 millioner kroner, mot -105 millioner kroner året før.

Krigskisten full

Deler av fjorårets kraftige vekst er inorganisk, altså oppnådd gjennom oppkjøp av andre selskaper. Blant selskapene som ble snappet opp i fjor var danske Actimo, en ansatt-rettet plattform for bedriftsmarkedet, samt den estiske språklæringsappen Drops. Kjøpene kostet henholdsvis 300 og 450 millioner kroner.

Kahoot hadde ved utgangen av 2020 over to milliarder i kontanter og ingen rentebærende gjeld, og er dermed klare til å gjennomføre flere oppkjøp i 2021 slik selskapet har varslet.

– Jeg tror aksjen har mer å gå på, både med sterk organisk vekst fremover og at de vil se på muligheten for oppkjøp for å styrke produktporteføljen, uttalte teknologianalytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities i slutten av januar.

Mystisk eier

Selskapets nå største eier, japanske Softbank, har bred erfaring med internasjonale børsnoteringer. Det enorme tek-konglomeratet sitter på verdens største pengesekk for risikokapital, Vision Fund I og II, med over 100 milliarder dollar under forvaltning. Etter gigantiske tap knyttet til investeringen i Wework ble fjoråret meget lukrativt for Softbank, blant annet på grunn av en vellykket notering av «food-tech»-selskapet Doordash på New York-børsen.

Softbank kom inn på eiersiden i 2020, men har kjøpt seg kraftig opp siden da og har nå nesten 16 prosent av aksjene. Posten nærmer seg ni milliarder kroner i verdi, mer enn det dobbelte av de omtrent fire milliardene Softbank betalte. Selskapet har foreløpig ikke uttalt seg om investeringen.

Deres urealiserte gevinst blekner imidlertid med det norske risiko-fondet Northzone som kom inn som første institusjonelle investor i Kahoot i 2015 med rundt 63 millioner kroner. Fondet fikk 3,7 milliarder fem år senere, mesteparten knyttet til tidligfaseinvesteringen. Det gir en gevinst på mer enn 5000 prosent.

For ordens skyld nevnes det at Kahoot-sjef Eilert Hanoa er styremedlem i Dagens Næringsliv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.