Se for deg at du går inn på et hagesenter. Du trenger nye utemøbler og ser deg ut to alternativer. Du er i tvil om hvilke du skal velge, de er like fine, prisen er den samme og de fyller samme praktiske funksjon. De er begge av aluminium. Men det ene settet har en merkelapp hvor det opplyses om at det er laget av aluminium basert på vannkraft og dermed har betydelig lavere fotavtrykk.

Da kunne du blitt oppmuntret til å velge det grønneste alternativet.

Dessverre er realiteten at det i dag er praktisk talt umulig å vite hvor materialene er produsert – og hvordan, i et slikt scenario. Du som forbruker har dermed ikke informasjonen du trenger til å ta grønnere valg, som å kunne velge et møbel av aluminium produsert på vannkraft fremfor på kull.

Mangelen på transparens når det gjelder materialers opprinnelse og fotavtrykk, hindrer overgangen til en grønnere og mer sirkulær økonomi. Det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor lanserer Hydro nå to serier med grønnere aluminium, hvor målet er å sikre at vi tydelig merker produktene som er bedre enn andre fra et bærekraftsperspektiv.

Produktene har navn som gjør at det skal være enklere for våre kunder å bruke dette i sin markedsføring, ikke for å grønnvaske, men for å kunne opplyse og informere sluttkunden om opprinnelse og fotavtrykk. Dette er et viktig skritt på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

Vi er bevisste på den tilsynelatende motsetningen markedsføringen av grønnere aluminium lett kan oppfattes som. Grønnere aluminium? For ja, aluminium er svært energiintensivt i produksjon, og vi, som alle andre, er på en reise mot mer miljøvennlige produkter. Samtidig er det viktig for oss å vise at vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og dele milepælene på veien, selv før vi er i «mål».

En del av dette er å gi våre kunder produkter som gjør at de kan jobbe for sine bærekraftsmål. Vi vil vise at det betyr mye hvordan et materiale som aluminium er produsert. Produktene vi merker som grønnere, består enten av brukt aluminium eller aluminium produsert på fornybar kraft.

  • Verdensgjennomsnittet for aluminiumsproduksjon er 18 kg CO2 per kilo aluminium, hovedsakelig på grunn av kullkraftbasert produksjon.
  • I Norge har vi kuttet utslippene så mye at de er blant verdens laveste – under fire kg CO2 per kilo. Det har vi blant annet fått til fordi vi i Norge lager vår aluminium på fornybar vannkraft, og snart også vind.

I 2018 var Hydro den største kjøperen av fornybar kraft i Europa og nummer fire i verden, foran globale konglomerater som Apple, Microsoft og Amazon, kun forbigått av Facebook, AT&T og Walmart.

Tilbake til hagesenteret. Vi mener at merking av materialers fotavtrykk, resirkuleringsgrad og -potensial er avgjørende for at forbrukere skal kunne ta sitt ansvar for produktene vi omgir oss med. Samtidig holder det ikke at vi som industriselskap tilbyr grønnere produkter til våre kunder. Vi er også avhengig av at det lønner seg for dem å velge det bedre alternativet, eller i det minste at det ikke straffer seg.

Det finnes selskaper som tar ekstra ansvar og som har en bevisst strategi for materialvalg i et livssyklusperspektiv. For eksempel Ikea, som med sitt mål om å være en sirkulær virksomhet innen 2030, ser at valg av råmaterialer er enkeltfaktoren som vil bidra mest til å redusere selskapets CO2-fotavtrykk. De jobber kontinuerlig med å skaffe mer bærekraftige materialer, som fornybare og resirkulerte materialer med et positivt miljøavtrykk. Men ikke alle går den ekstra milen alene.

Derfor vil vi komme med en oppfordring til våre politikere om å skape rammebetingelser som gjør det mer lønnsomt for våre kunder i møbel-, bygg- og bilindustrien å velge det mest bærekraftige materialet i sine produkter. Eller det må bli dyrere å velge kullkraftbasert aluminium.

Offentlige innkjøp bør vise vei. Ikke bare for aluminium, men for alle materialer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.