Asgeir Tomasgard, professor ved NTNU og leder i FME Cences, og Arild Gustavsen, professor ved NTNU og leder i FME Zen

Kutter utslipp, sparer nettleie

Selv Norge, som fyrer grønt, kan krympe Europas CO2-utslipp ved å bygge nullutslippsområder. Denne kuren kan også gi lavere vekst i nettleien.

Publisert: Oppdatert:

I forskningen ser noen av oss på hva som kan oppnås ved å bygge nullutslippsområder. Det har fått flere til å spørre: Er ikke slike tiltak irrelevante i Norge, som dekker mye av energibehovet i bygninger ved hjelp av utslippsfri vannkraft? skriver artikkelforfatterne. Her elkraftverket Nedre Fiskumfoss i Namdalen.
I forskningen ser noen av oss på hva som kan oppnås ved å bygge nullutslippsområder. Det har fått flere til å spørre: Er ikke slike tiltak irrelevante i Norge, som dekker mye av energibehovet i bygninger ved hjelp av utslippsfri vannkraft? skriver artikkelforfatterne. Her elkraftverket Nedre Fiskumfoss i Namdalen. (Foto: Glen Musk)