Hva som blir fremtiden for bitcoin og andre kryptovalutaer har vært heftig diskutert den siste tiden. Mange har stilt spørsmål ved kryptovalutaenes egnethet som betalingsmiddel.

Nå har Sveriges Riksbank i en fersk rapport konkludert med at kryptovalutaene, eller kryptoeiendeler som banken ser det som, ikke er penger.

«Fordi kryptovalutaene savner en offisiell utsteder og fungerer dårlig som betalingsmiddel kan de ikke anses å være sammenlignbare med tradisjonelle valutaer», skriver Riksbanken i rapporten «Er bitcoin og andre kryptoeiendeler penger?»

Det siste døgnet har de 100 største digitale valutaene gått på en smell. Samtidig har også interessen for bitcoin og de andre digitale valutaene stupt siden toppen for tre måneder siden.

Og nettopp de store prisendringene og stor grad av spekulasjon trekkes frem av sentralbanken i Sverige som viktige argumenter mot å se på kryptovalutaene som penger.

«En hovedinnvending som kan rettes mot kryptoeiendeler, og bitcoin spesielt, er at de faktisk ikke i først og fremst benyttes som betalingsmiddel. I stedet har interessen av å eie bitcoin vært koblet til verdiutviklingen. De aller fleste brukerne har derfor valgt å ikke benytte bitcoin som penger, men nettopp som en eiendel», heter de i rapporten.

- Et relativt lite fenomen

I rapporten toner også Riksbanken ned kryptovalutaenes betydning:

-Det skrives veldig mye om kryptovalutaer akkurat nå, og det er lett å få følelsen av at det dreier seg om en omfattende handel. Faktum er at det er et relativt lite fenomen. I 2017 ble det i hele verden i gjennomsnitt utført 275.000 bitcoin-transaksjoner per dag. De kan sammenlignes med de én million Swish-betalinger som gjøres hver dag i Sverige, sier Gabriel Söderberg til Dagens Industri. Söderberg jobber i Riksbankens avdeling for finansiell stabilitet, og står som forfatter av bankens rapport.

Söderberg trekker også frem de høye transaksjonsavgiftene som en utfordring for kryptovalutaene. Som eksempel nevner han at det kostet rundt 50–60 dollar å overføre en bitcoin på slutten av fjoråret. Det hindrer den fra å fungere som et effektivt betalingsmiddel.

-Hvis du skal kjøpe en kopp kaffe, er du da villig til å betale mer i transaksjonsgebyr enn det kaffen koster? Sannsynligvis ikke, sier Söderberg til avisen.(Vilkår)

Terje Erikstad om bitcoin: Finansiell galskap
DNs Terje Erikstad forklarer hvorfor verdistigningen for bitcoin er en boble.
00:50
Publisert: