– Vi ser et klassisk eksempel på fraskrivning av ansvar mellom aktuelle departementer og statsråder, sier stortingspolitiker Ketil Kjenseth (V). Han er ikke fornøyd med responsen fra regjeringen så langt.

Venstre-politikeren ber nå justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen om forklaring i kjølvannet av DNs artikler om mangelen på kryptologer. Tirsdag sendte han følgende skriftlige spørsmål til statsråden:

– Hva vil statsråden gjøre for å bidra til å skaffe frem flere personer med norsk statsborgerskap i Norge med doktorgrad innen kryptografi som kan sikkerhetsklareres?

– Det er med respekt å melde naivt å legge ansvaret for norsk sikkerhet og etterretning på utdannelsesinstitusjoner og den enkelte student, sier Kjenseth.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ble i forrige uke utpekt av regjeringen som talsmann for spørsmål om Norges mangel på kryptologer og svarte at universitetene selv må ta initiativ til å levere det Norge trenger innen kryptologi.

– Justis- og beredskapsministeren har det overordnede ansvaret for å koordinere sikkerheten og beredskapen i Norge. Det er derfor jeg stiller det til justisministeren. Det er også han som er riktig myndighet for sikkerhetsloven, som vi også skal revidere, sier Stenseth.

– Det er universitetene som tilbyr utdannelsen, men utfordringen her er at det er få norske søkere til doktorgradsstipendiatene. Da er det til slutt justis- og beredskapsministeren som har det øverste ansvaret for sikkerheten, sier han.

Skriftlige spørsmål til statsrådene skal besvares skriftlig innen seks dager.

– Jeg håper selvfølgelig at statsrådene snakker sammen og tar dette på alvor. Det er en lang utdannelse. Veien frem til at vi får en forsyning av kompetanse er et stykke. Jeg forventer både finansiering, men også at man viser at vi kan være sikre på at norske borgere kommer frem til kompetansen, enten ved at de er sikkerhetsklarert underveis i utdannelsen eller kan bli det, sier Kjenseth.(Vilkår)