Kryptobørsselskapet Norwegian Block Exchange, ledet av Stig Kjos-Mathisen, hadde i 2020 et resultat før skatt på minus 23,7 millioner kroner. Underskuddet har økt siden året før, da selskapet tapte 19,3 millioner kroner før skatt.

Kjos-Mathisen opplyser til DN at selskapet har hatt en god start på 2021, og at inntektene for januar i år tilsvarte de samlede inntektene for hele 2020. Til tross for dette har ikke selskapet budsjettert med å gå i pluss før ut på høsten en gang.