Helge Eide og Erling Barlindhaug i KS hevder i Dagens Næringsliv 19. desember at Norsk Lektorlag mener at «læreverkene skal legge føringene for hva, hvordan og når elevene skal lære». Det gjør vi absolutt ikke. Vår kritikk av NDLA handler nettopp om at vi vil ha valgfrihet. KS viser manglende kunnskap om hvordan en lektor arbeider, og har tydeligvis liten tillit til lektorenes kompetanse. Lektorene har det totale faglige ansvaret, og bruker selvfølgelig ulike faglige ressurser og didaktiske metoder i tillegg til de tradisjonelle lærebøkene.