Det er Stortinget som må ta stilling til en eventuell forlengelse, men Kulturdepartementet signaliserer nå at det er en mulighet for lokalradio på fm også utover 2021.

– Departementet har bedt Medietilsynets utarbeide en rapport som skal benyttes som beslutningsgrunnlag når spørsmålet om eventuell ytterligere forlengelse legges frem for Stortinget. Vi skal blant annet kartlegge økonomi, status for digitalisering, økonomiske og regulatoriske insentiver og hindre for digitalisering i lokalradiobransjen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Kan bli forlenget

Rapporten skal inneholde følgende vurderinger, ifølge departementets oppdragsbrev:

  • Kartlegging av økonomi, status for digitalisering, samt økonomiske og regulatoriske insentiver og hindre for digitalisering i lokalradiobransjen.
  • Vurdering av hva som taler for og mot at lokalradio ev. får anledning til å fortsette på FM etter 2021?
  • Vurdering av hvor lenge lokalradio ev. bør få anledning til å fortsette på FM?
  • Vurdering av på hvilke vilkår lokalradio ev. bør få anledning til å fortsette på FM?
  • Oversikt over de viktigste økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget/forslagene.

Senterpartiet vil utsette til 2031

Senterpartiet har tidligere foreslått at lokalradioene får vente til 2031 med å skifte fra fm til dab, noe Arbeiderpartiet ikke vil være med på.

– Litt av hensikten med digitaliseringen av radio var å samle alt på én plattform, eller én teknologi. Å kjøre dobbel teknologi i nærmest ubegrenset tid, ser jeg ikke som hensiktsmessig. Før eller siden må jo teknologiskiftet føre til at man samles på en plattform, sa partiets mediepolitiske talsmann Trond Giske i november.

Tilsynet skal også vurdere vilkårene som bør settes dersom det blir aktuelt å forlenge lokalradiokonsesjonene på fm. Rapporten skal leveres til Kulturdepartementet innen 8. mai 2019.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.