Lars Andresen, administrerende direktør, og Asgeir Olaf Kydland Lysdahl, prosjektingeniør, NGI – Norges Geotekniske Institutt

Helikopter erstatter borerigg

Ny teknologi kartlegger berggrunnens egenskaper raskere og billigere. Den byr på store muligheter og er allerede i bruk på Ringeriksbanen.

Publisert: Oppdatert:

AEM (Airborne Electronic Measurement) går ut på å måle grunnens elektriske ledningsevne fra en antenne som henger under et helikopter.
AEM (Airborne Electronic Measurement) går ut på å måle grunnens elektriske ledningsevne fra en antenne som henger under et helikopter. (Foto: NGI)