Kunstig klok

Kunstig intelligens lar systemene tilpasse seg oss, i stedet for motsatt. Musikk er en av sektorene som kan stå over for en ny teknologisk revolusjon.

Publisert: Oppdatert:

TEKNIKK OG MUSIKK. Demonstrasjon av brukerstyrt aktiv musikk i prosjektet Engineering Proprioception in Computing Systems (EPiCS) ved Institutt for informatikk i samarbeid med Institutt for musikkvitenskap på Universitetet i Oslo.
TEKNIKK OG MUSIKK. Demonstrasjon av brukerstyrt aktiv musikk i prosjektet Engineering Proprioception in Computing Systems (EPiCS) ved Institutt for informatikk i samarbeid med Institutt for musikkvitenskap på Universitetet i Oslo.