Det viser en ny undersøkelse som Conformit har gjennomført for Od@-nettverket. Undersøkelsen ble lagt frem på Inspirasjonsdagen 2008 for kvinner i ikt-bransjen onsdag.

Leder i Od@-nettverket, Anne Gretland, etterlyser mer fokus på nettverksbygging blant kvinner i bransjen.

- Det er oppløftende å se at kvinner er gode på å nettverke. Likevel har vi fortsatt en vei å gå. Det er også på tide at kvinner begynner å tenke på hva de skal oppnå med nettverksbyggingen. Det er alltid hyggelig å omgås sosialt, men hvis man nettverker i jobbsammenheng, er det viktig å tenke et skritt lenger, sier Gretland, som til daglig er salgsleder i Microsoft Norge.

Menn med annen agenda
For til tross for de positive funnene, mener flere menn enn kvinner at nettverking har hjulpet dem frem faglig og profesjonelt. Dette kan ha en sammenheng med at menn har en langt tydeligere agenda med nettverkingen:

Menn bruker nettverk i større grad til å søke jobb eller finne dyktige medarbeidere. Kvinner bruker nettverket for å bygge kompetanse og lære av andre.

Den aller viktigste grunnen til at menn nettverker, er å synliggjøre bedriftens kvaliteter. Kvinner synes det er viktigst å få oversikt over bransjen.

Samtidig kommer det frem at kvinner i større grad enn menn allierer seg med andre i bedriften før viktige og avgjørende møter for å få støtte og gjennomslagskraft.

- Avgjørende for suksess
Riktignok er det et gap mellom teori og praksis:

79,1 prosent av kvinnene i undersøkelsen mener nettverksbygging er avgjørende for suksess. Men det er bare 52,1 prosent av de samme kvinnene som anser seg selv som gode på relasjons- og nettverksbygging i arbeidssammenheng.

Ledere er - kanskje ikke overraskende - flinkere på å nettverke enn de som ikke er i lederposisjoner. Dette gjelder både kvinner og menn.

- Det er ingenting i veien for å gjøre seg selv synlig i bedriften selv om man ikke innehar en lederrolle. I mange bedrifter i dag er man det man er i form av hva man leverer, ikke hvilken tittel man har. For å komme seg opp og frem er det helt avgjørende å synliggjøre sitt arbeid og kompetanse, sier Anne Gretland.

Od@-nettverket har direkte bidratt til karrierefremgang, jobb-bytte og nye forretningsforbindelser for en rekke kvinner.  • Etablert våren 2006
  • Mål: Å øke andelen jenter som søker seg til it-relaterte fag, øke andelen kvinner i bransjen generelt og i ledende stillinger spesielt. I tillegg ønsker Od@-nettverket å tilrettelegge for erf#229sutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling blant de kvinnene som jobber med it i dag.
  • Od@-nettverket har i dag 413 medlemmer og har vokst 200 prosent i 2007.
  • 1/3 av medlemmene er ledere, 1/5 er konsulenter og 10 % er henholdsvis software-utviklere, rådgivere, markedsførere eller selgere.
  • Les mer om Od@ her (ekstern lenke)