Etter å ha fått en svært negativ tilbakemelding på Legelisten.no klaget en kvinnelig tannlege i 2015 til Datatilsynet. Tidligere hadde kvinnen kontaktet nettsiden direkte.

Hun vil reservere seg mot omtale på nettsiden, som legger ut profiler på leger og andre helsearbeidere uten å innhente deres samtykke. Deretter kan hvem som helst anonymt legge ut sine erfaringer med vedkommende.

- Vondt å se

– For en liten næringsdrivende som i mange år har arbeidet hardt og seriøst og levert tannlegetjenester til fornøyde pasienter, er det vondt å se en negativ omtale på nettet som hun ikke kan forstå, sier advokat Pål Sveinsson i advokatfirmaet Arntzen de Besche til DN, som representerer kvinnen.

Datatilsynet varslet et vedtak i saken tidligere i år, men saken er fortsatt til behandling etter Legelistens svar på varselet.

– Hun har ingen mulighet for å ta til motmæle. Hun aner ikke hva mishagsytringen er grunnet på, og hun er uansett avskjært fra å starte en polemikk med vedkommende på grunn av den strenge taushetsplikten og faglig etikk. Det er heller ikke sikkert at den som har postet den negative omtalen, virkelig er pasient, sier Sveinsson.

Får mange henvendelser

Datatilsynet har fått mellom 20 og 30 henvendelser fra leger om Legelisten.no i de siste årene, ifølge juridisk rådgiver Tobias Judin i Datatilsynet. På grunn av ressursmangel og sakens natur tar det ekstra lang tid for tannlegen å få saken avklart.

– Det er en veldig prinsipiell sak. Det er en avveining mellom informasjonsfrihet og personvern, noe som er veldig komplisert, sier Judin. Han legger til at det også blant annet er spørsmål om Legelisten behandler sensitive personopplysninger.

Datatilsynet har fått henvendelser fra leger som nekter å gi antibiotika, sykemelding eller smertestillende og som opplever å bli hengt ut på legelisten fordi pasienten ikke fikk det han eller hun ville ha.

– De må jo gjøre det som er medisinfaglig riktig, og deres integritet blir utfordret, sier Judin.

Ikke tungtveiende grunn

Legelisten.no sier at de har en reservasjonsordning hvor helsepersonell kan reservere seg. Kriteriet er at det foreligger en tungtveiende grunn som taler for at helsepersonalet bør få reservere seg, noe de ikke har kommet frem til i kvinnens tilfelle.

– Vi har flere ganger vurdert hennes tilfelle og hver gang kommet til at slike grunner ikke foreligger. Datatilsynet kom til samme konklusjon da de vurderte dette. Hvis hun nå mener at det foreligger tungtveiende grunner som gjør at hun burde få lov til å reservere seg mot å være oppført på Legelisten.no, så vurderer vi naturligvis denne saken enda en gang, skriver Søraas i en epost til DN.

Legelisten startet i mars en kronerulling for å ta opp kampen mot Datatilsynet og kritikerne av nettstedet.

– Leger møter hver eneste dag en mengde krevende situasjoner hvor pasienter har ønsker de ikke kan oppfylle. Vi er imidlertid trygge på at de aller fleste leger har tilstrekkelig integritet til å handle riktig, uansett om en pasient truer med uthenging på Facebook eller Legelisten.no, skriver advokat Terje Lundby Michaelsen i Legelisten.no i en epost til DN.

Legelisten.no har hjulpet flere millioner nordmenn med å finne gode leger, og hadde over tre millioner besøkende i 2016, ifølge Søraas. De understreker at tjenesten er til for å hjelpe pasienter og har en samfunnsnyttig funksjon. (Vilkår)

Se flommen fra lufta
Ras, flom og andre værskader har rammet Sør-Norge, spesielt Sørlandet. Helikopterbilder fra det flomrammede området rundt Topdalselva utenfor Kristiansand.
03:11
Publisert: