Ser vi på mediebransjen for ti år siden, ser vi klare likhetstrekk med handelsnæringen i dag. Mediene hadde stor tro på at papirinntektene ville bestå og liten forståelse for hva digitaliseringen faktisk ville bety. De organiserte seg deretter og hadde ikke ledelse som ville satse digitalt. Man tjente mest penger i de trykte mediene slik norske retailere tjener mest i fysisk butikk i dag. Når man begynte å innse hva som skjedde, nølte man for lenge og slapp ikke de beste hodene fri til å «forske» frem nye digitale produkter og tjenester.