For en tid siden skrev DN om at dårlig kroppsholdning ved bruk av smarttelefoner og nettbrett kan skade hjernen og sentralnervesystemet. Det som er lite omtalt i norsk presse de senere årene, er den store mengden nyere publisert forskning som viser omfattende skadevirkninger av den radiofrekvente strålingen (RFR) fra trådløs teknologi.