Stortingsrepresentant og justiskomitémedlem Jan Bøhler (Ap) følger opp DNs sak om mobilkapring med spørsmål til digitaliseringsminister Nikolai Astrup i spørretimen onsdag denne uken.

DN har i en serie artikler satt søkelyset på fenomenet mobilkapring, som er blitt en stor sikkerhetstrussel internasjonalt. I Norge har hverken myndighetene eller teleselskapene hatt denne trusselen på dagsordenen til nå. DN demonstrerte hvor lett det er å overta andre personers mobilnummer ved å utgi seg for å være dem.

Krever entydig id-sjekk

Dette er Bøhlers nye spørsmål til digitaliseringsministeren:

«Media har i den senere tid rettet oppmerksomhet mot såkalt mobilkapring og salg av SIM-kort til falske abonnenter. I Dagsnytt 18 den 13. mars sa statsråden at «det er et krav i dag om entydig identifisering både ved portering av telefonnumre og også ved kjøp av SIM-kort. Men det følges åpenbart ikke opp i praksis» og videre: «Så jeg har både bedt om at vi skal nå se om lovverket eller regelverket er godt nok, eller om det er behov for å stramme det inn – men også ikke minst at det regelverket vi har faktisk følges». Statsråden nevnte også BankID som et mulig redskap for entydig identifisering. Mener statsråden det er behov for klarere regler for hvordan entydig ID-sjekk skal gjennomføres, og for kontrollrutiner og sanksjoner ved brudd på dette?

Bøhler har som forslagsstiller allerede fremmet et forslag om forbud mot salg av sim-kort uten gyldig id i en innstilling fra justiskomiteen på Stortinget.

– Må sikre mot identitetskapring

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i finanskomiteen stilte et skriftlig spørsmål til digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) etter DNs saker om mobilkapring. Han etterlyste en innstramning i regelverk eller praksis for å få slutt på mobilkapring.

Gjelsvik har fått følgende svar av Astrup:

«Jeg ser på det som positivt og nødvendig at denne problemstillingen blir tatt tak i, slik at vi kan unngå at dette utvikler seg til å bli et stort problem i Norge. Mobilnummeret blir i stadig større grad brukt for identifisering av personer mot digitale tjenester, og da er det viktig at regelverket for identitetskontroll for å opprette, endre og flytte mobilabonnement følges av teleselskapene. Jeg mener det er avgjørende at også tilbydere av digitale tjenester tar ansvar for å sikre sine brukere mot identitetskapring» heter det i Astrups svar.

Ministeren sier han mener sårbarheten som er avdekket av DN, er et avvik fra kravene i regelverket og brudd på selskapenes egne rutiner.

«Departementet har vært i dialog med teleselskapene, som rapporterer at de vurderer tiltak for å øke sikkerheten rundt identitetskontrollen både på kort og lengre sikt. Jeg har gitt Nkom et oppdrag der det i samråd med teleselskapene skal vurderes ytterligere tiltak som kan øke sikkerheten og identitetskontrollen. Bruk av elektroniske identitetsløsninger (eID), som BankID, MinID, Buypass, Comfides osv. ved etablering, endring og flytting av mobilabonnement kan være et eksempel på et slikt tiltak. Nkom har 11. mars sendt brev til tilbyderne for å følge opp dette avviket. En strengere identitetskontroll vil også kunne bidra til å redusere sårbarheten knyttet til ikke sporbare SIM-kort» skriver Astrup i sitt svar.

Hør DNs podkast Mandagsmøtet(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.