– Vi var kort tid unna å måtte gjøre dramatiske tiltak for å redusere kostnadene i selskapet, sier gründer David Baum i oppstartsselskapet Monner.

Selskapet driver med såkalt folkefinansiering gjennom en plattform der det hentes inn lån til bedrifter som skal vokse, ved hjelp av pengehjelp fra privatpersoner.

Monner er i dag i full drift. Det har fått konsesjon til virksomheten fra Finanstilsynet, men prosessen holdt på å gå hardt utover selskapet.

Baum forteller at normal behandlingstid var tre måneder da de søkte, men at de hadde regnet med det dobbelte, fordi tilsynet aldri hadde behandlet en slik ny type tjeneste før. Det tok åtte måneder.

Da var kassen ganske bunnskrapt, for investorene hadde satt konsesjon som krav for å tørre å investere ytterligere 12 millioner kroner i selskapet.

Nå kan det bli bedring for slike bedrifter. Onsdag ga hele Stortinget, utenom Rødt, støtte til en svært etterlengtet ordning for finansteknologiselskaper – en såkalt regulatorisk sandkasse, som skal opprettes innen 2019.

Yngler i London

Dette er noe omtrent alle i finansbransjen har bedt om, og kravet har vokst i styrke.

– Kravet er blitt sterkere fordi andre land har fått det på plass, og vi ser hvordan det yngler i London og København når du får på plass slike sandkasser, sier Åsunn Lyngedal, som sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet, og som tok initiativ til forslaget.

Planen er å opprette en ordning der man kan prøve ut nye tjenester i begrenset omfang, under veiledning av blant annet Finanstilsynet.

– Man gir tillatelse i en begrenset periode i en begrenset del av markedet, også hjelper de deg og veileder hvis du går i brudd med regelverket, sier Lyngdal.

Baum sier tilsynet i Storbritannia har spesialisert seg på veilede oppstartsbedrifter, og at dette gjør det bedre å starte opp der i dag. Han etterlyser rådgivning fra Finanstilsynet, og forteller at han selv blir oppringt av oppstartsselskaper som trenger råd.

Han skulle gjerne vært i dialog med tilsynet mye tidligere, og tror det tar ekstra tid med nye typer tjenester.

– Dermed ender de minste og mest sårbare opp med lengst behandlingstid. Jeg tror mange opplever å møte veggen i møtet med Finanstilsynet. Det kan hindre innovasjon, sier han.

Han understreker at alle i bransjen ønsker å bli regulert, og at det er en stor fordel for en liten og ukjent bedrift å kunne vise til en godkjennelse.

– Ikke tilpasset ny teknologi

Blant verdens store banker er det nå få som ikke venter å bli utfordret av nye fintech-aktører, og de fleste bruker store midler på å holde seg oppdatert og samarbeide eller kjøpe seg inn i slike selskaper. Man kunne tenkt seg at bankene ville ønske å bremse utviklingen for å beskytte seg, men ifølge Lyngdal er storbanken DNB blant dem som har presset på for ordningen, fordi de også ser at de er avhengig av rask utvikling i Norge.

Ikt-Norge er blant de sterkeste pådriverne for en ny ordning.

– Dagens tilsynsregime er tilpasset finansnæringen slik den så ut for fem-ti år siden. Mangelen på et finanstilsyn som er tilpasset behovene til en liten, teknologiorientert bedrift er det største hinderet til innovasjon av finansielle tjenester i Norge i dag, sier direktør for næringspolitikk, Liv Freihow.

– Men er ikke disse reglene der for å beskytte forbrukerne og markedet?

– Jo, vi trenger tydelige regler når man vil levere en finansiell tjeneste. Men regelverket vi har i dag åpner ikke for løsninger som ikke fantes for ti år siden – fordi teknologien på den tiden ikke var tilgjengelige, sier Freihow, som mener dette hindrer brukervennlige og effektive tjenester som også kan være sikrere enn dagens tjenester.

Sulter i hjel i køen

Freihow mener Finanstilsynet nå må rustes opp på teknologikompetanse og endre kulturen for hvordan de møter bedriftene de skal regulere.

– En fintech start-up må ofte bruke store ressurser på eksterne advokater som etter beste evne forsøker å tilpasse ny teknologi til gamle regelverk, sier Freihow.

Hun sier det fort kan ta over et halvt år å få svar på konsesjon, og at selskapet kan sulte i hjel mens de venter.

– Mange har investorer som sitter på gjerdet og avventer investeringen til en konsesjon er i havn, sier hun.

Nå håper hun regjeringen kommer raskere i gang enn tidsfristen som er satt av Stortinget.

– Norge har allerede tapt verdifullt terreng. Dette bør vi kunne ha på plass i løpet av noen måneder, Freihow. (Vilkår)

Meretes utvalgte: En perfekt sommerriesling
Denne rieslingen er en super kombinasjon til sommerens sushimåltid.
01:17
Publisert: