Det norske selskapet Nabobil gjør det samme for biler som Airbnb gjør for leiligheter og hus. Det sørger for at folk som eier biler kan tjene på å leie dem ut til andre brukere. Nå trenger selskapet penger, og velger å henvende seg til sine mest trofaste brukere.

– Vi ser lønnsomheten i enden av tunnelen, men trenger kapital, og dette er det riktige for Nabobil å gjøre, sier Even Tangen Heggernes, administrerende direktør i Nabobil.

Han sier de har fått mange henvendelser fra brukere som ønsker å investere, og at dialog med de mest ivrige brukerne er svært viktig for utviklingen av selskapet. Nå håper han å få både penger og ekstra gode ambassadører for selskapet.

– Det beste de kan gjøre for å bedre investeringene er jo å bruke tjenesten og spre ordet, så slik sett er det jo vinn-vinn, sier han.

Selskapet skal nå hente penger gjennom såkalt folkefinansiering, ved å invitere eksisterende brukere av tjenesten til å investere i Nabobil. Målet er å hente fire millioner kroner.

«Grei løsning»

Som partner i Alliance Venture jobber Bente Loe med investeringer i oppstartsselskaper. Hun er positiv til denne finansieringsformen.

– Jeg tenker det er en grei løsning for alle konsumentrettede oppstartsselskaper, hvis brukerne er lojale og de har en god måte å håndtere aksjonærmassen på, sier hun.

Hun sier mange selskaper som henter penger gjennom folkefinansiering samler deres eierskap i holdingselskaper og har klare regler for hvordan det stemmes for disse aksjene.

– Det kan ellers være uhåndterlig hvis du har tusen aksjonærer, sier Loe, som mener dette kan være negativt for selskapets evne til å håndtere endringer senere.

I Nabobil blir prosessen håndtert av selskapet og deres advokater. Hvis selskapet når målet om å hente inn fire millioner kroner vil brukerne eie rundt 5,5 prosent av selskapet, og dette vil være separate aksjeposter, ikke en post samlet i et holdingselskap.

Priset av proffer

Å sette prisen på et oppstartsselskap kan være utfordrende, selv for profesjonelle investorer, og enda vanskeligere for folk som ikke har dette som yrke. Loe mener det kan være ønskelig at en profesjonell investor er med og investerer på samme kurs, og hos Nabobil har man tatt utgangspunkt i en ganske fersk emisjon.

– Vi hadde en emisjon rettet mot profesjonelle investorer for noen måneder siden som priset selskapet til 65 millioner kroner. Nå priser vi selskapet til rett under 70 millioner, før de nye pengene, sier Heggernes.

Selskapet har satt minimumsbeløpet for å bli med til 10.260 kroner. De har tatt kontakt med «superbrukerne», men vil også åpne for andre.

En dobling unna pluss

Nabobil hadde en omsetning på 13 millioner kroner i fjor og et underskudd på 10,6 millioner kroner. Heggernes sier selskapet sikter mot positiv kontantstrøm ved inngangen til 2019, og mener dette kun handler om vekst. Selskapet tjener penger på hvert nytt leieforhold og økninger i omsetningen vil bare gi små økninger i utgiftene.

Men for å nå målet må de ha kraftig vekst.

– Vi hadde 54 millioner i bruttoomsetning i 2017 og har mål om 100 millioner i 2018, så litt i underkant av en dobling, sier han.

Selskapet tar inn en fjerdedel av bruttoomsetningen fra utleien, mens resten går til bileierne.

Nabobil får imidlertid kamp om kundene, for Møller Mobility Group er i gang med en lukket pilotversjon av bildelingstjenesten Hyre. Norges største bilkonsern lanserer tjenesten for alvor senere i år.

– Vår største konkurrent er privatbilen. Det at de største aktørene på privatbilismen nå beveger seg inn i dette feltet ser vi på som en anerkjennelse av at vi inne vi er på noe riktig, sier Heggernes.

Mange registrerte

Nabobil har nå 130.000 registrerte brukere og 60.000 leieforhold så langt. Mange har altså registrert seg uten at de så langt har brukt tjenesten. Dette er vanlig for slike tjenester, mener Heggernes, som tidligere var Norden-sjef i Airbnb.

– Mange registrerer seg av nysgjerrighet på slike tjenester. Noen gjorde det kanskje før det fantes biler å leie i deres område. I Airbnb så vi en forsinkelse på 2,5 år fra folk registrerte seg til mange begynte å bruke tjenesten, sier han.

For å få til dette jobber selskapet nå med å få flere brukere til å bli aktive.

– Vi jobber hver dag med å forbedre tjenesten og få ned friksjonen rundt leieforholdene, så forskjellen på det å eie og bruke Nabobil skal bli lik null. Vi satser stort på åpningsteknologi i bilene som gjør at man kan åpne bilene med appen vår og har snart 100 biler med denne teknologien i Oslo, sier han.

Mens Airbnb er store over store deler av verden på utleie av husrom mener Heggernes at Oslo ligger helt i front på deling av biler.

– Oslo er verdensledende når det gjelder delte biler per innbygger. Det skyldes trolig at vi er langt fremme på teknologibruk, vi har høy tillit og at det er dyrt å ha bil, sier han. ​(Vilkår)

Slik identifiserer du deg uten å gå i banken
DNB har laget en app som skal identifisere deg sikkert fra sofakroken.
01:45
Publisert: