Samfunnsøkonom om mislykket kommersialisering: - Forskerne bør gis en større eierandel

Antallet patenter og bedriftsetableringer basert på forskning har stupt etter at de offentlige oppfinnerkontorene ble etablert. – Forskerne bør gis en større eierandel som et incentiv, sier samfunnsøkonom Leo A. Grünfeld.

Publisert: Oppdatert:

– To tredjedel av kommersialiseringen fra universitetene skjer i dag i samarbeid med næringslivet, og utenom TTO-ene, sier Leo A. Grünfeld i Menon Economics.
– To tredjedel av kommersialiseringen fra universitetene skjer i dag i samarbeid med næringslivet, og utenom TTO-ene, sier Leo A. Grünfeld i Menon Economics. (Foto: Elin Høyland)