– Slipp aldri forskerne. Bryter du den alliansen ødelegger du muligheten for progresjon i selskapet, sier Leo A. Grünfeld.

På oppdrag fra Næringsdepartementet har han, sammen med en gruppe forskere, skrevet en rapport om incentiver for kommersialisering av forskning i Norge. Rapporten har i løpet av 2019 vært ute på høring.

Et sentralt tema er de offentlige teknologioverføringskontorene (TTO-ene).