Gjennom historien har fremskrittene vært drevet av viljen til å løse oppgaver smartere. Nyvinninger har bidratt til utvikling og velstandsvekst. Hjulet, spinnemaskinen, jernbanen og internett er eksempler på teknologiskift som har endret verden, som har gjort jobber overflødige – og skapt nye. Velferden vi nyter godt av i dag er tuftet på gårsdagens innovasjoner.

Informasjonsteknologi (it) har allerede bidratt sterkt som produktivitetsdriver, men bidragene herfra blir langt mer dyptgripende. Men selv om «maskinene byr opp til dans», er det fortsatt menneskene som fører an i innovasjonsdansen.