– Det nordiske samarbeidet er viktig, både innen forsvar, sikkerhet og andre områder. Det har aldri vært viktigere enn det vi ser nå, sier sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm. Hun påpeker at sikkerhetsmyndighetene kan jobbe raskere med å få til smidig samarbeid mellom nordiske land innen infrastruktur og personell.