Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) rapporterer en økning av løsepengevirusangrep mot norske selskaper under koronaperioden og forventer en ytterligere økning av disse fremover. NCSC er den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige digitale angrep.

Også Kripos, som har ansvaret for Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) oppgir at løsepengevirus er blant de største digitale truslene mot norske virksomheter akkurat nå, sammen med bedragerier hvor kriminelle endrer betalingsdetaljer.