Hva om NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena) ikke fantes? Da ville eleven og læreren være bundet til å bruke det læreverket som skolen har kjøpt inn. Ofte er de digitale læremidler i markedet laget som supplement til bestemte lærebøker. Om et annet læreverk eller digitalt læremiddel, enn det valgte, for eksempel har et mye bedre opplegg for innlæring av brøk, er ikke det tilgjengelig fordi det ikke er økonomiske rammer til å kjøpe inn flere ulike læreverk med digitale herligheter til hvert fag.