Gründerne Rune Heimstad (45), onkelen Jørn Heimstad (65) og kona Wenche Waal (63) sluttførte i fjor en avtale med it-giganten Nets om salg av deres it-selskap Edigard. Det innebar at Nets overtok de resterende 42,3 prosentene og ble 100-prosenteier.

Nå har det imidlertid skåret seg fullstendig mellom partene.

Gründerne leverte langt over alle forventninger. Avtalen de hadde inngått med it-giganten tilbake i 2013, innebar at Edigard skulle levere et overskudd på 17,5 millioner kroner i 2016. Da ville gründerne få full uttelling ved salget av de resterende 42,3 prosentene slik at Nets ble 100-prosenteier.

Edigard leverte et overskudd på solide 31,5 millioner av en omsetning på 113 millioner kroner. Gründerne fikk i februar i fjor utbetalt 37 millioner danske kroner, tilsvarende omtrent 46 millioner norske, fra det dansk-norske it-konsernet som er blant Nord-Europas største tilbydere av betalingskort og elektroniske betalingsløsninger.

Men noen lykkelig slutt ser det likevel ikke ut til å bli.

Varsler søksmål

De tre gründerne inngikk en sluttavtale med Nets om etterlønn i ett år på omtrent 900.000 kroner. Blant punktene i avtalen var en konkurranseklausul gjeldende i 12 måneder med en liste over 43 kunder av Edigard som gründerne måtte holde seg unna.

Men i september fikk gründerne et brev fra advokatfirmaet Haavind, som på vegne av Nets hadde mistanke om at konkurranseklausulen var brutt i og med at de tre hadde etablert et nytt selskap som skulle se på nye og mer effektive inkassoløsninger.

Gründerne reagerte med undring. De mente denne mistanken raskt kunne vært avkreftet uten å gå via advokat ettersom Edigard as fortsatt holdt til i kjellerlokalene i ekteparet Heimstad/Waals privatbolig like utenfor Kristiansand. De reagerte også på at Nets' advokat hevdet konkurranseklausulen ikke bare omfattet Edigards virksomhet, men også virksomheten til Edigards kunder.

Gründernes advokat kunne betrygge motparten om at det hverken hadde forekommet eller ville forekomme brudd på konkurranseklausulen. Det tilfredsstilte ikke Nets. Utover høsten gikk det en rekke brev mellom partenes advokater. 9. november slo gründernes advokat hos BDO i Kristiansand fast at Edigard har unnlatt å komme med en redegjørelse for konkurranseklausulene, noe både sluttavtalen og arbeidsmiljøloven foreskriver. Dermed erklærte gründerne seg ikke bundet av klausulene, hvoretter Edigard/Nets stanset etterlønnsutbetalingen til gründerne.

Nå varsler de tre gründerne søksmål mot Edigard/Nets.

Styreleder i Edigard, Nets-direktør Tom Scharning, mottok i november gaselleprisen. Da var krangelen med gründerne allerede i gang.
Styreleder i Edigard, Nets-direktør Tom Scharning, mottok i november gaselleprisen. Da var krangelen med gründerne allerede i gang. (Foto: Jacob Buchard)

«Grisete oppførsel»

Jørn Heimstad blir provosert av måten Nets behandler de tre gründerne på.

– Her har vi levert resultater langt over det som var forventet, og vi har gitt beskjed om at vi fortsatt vil forholde oss til konkurranseforbudet til tross for at vi rent juridisk ikke er bundet. Jeg opplever at de rett og slett ikke er redelige og ryddige og hele tiden forsøker å finne noe de kan ta oss på. Jeg vil på det sterkeste advare andre gründere mot å ha med selskaper som Nets å gjøre. De prøver seg hele tiden, og den kjipheten de viser etter det vi har levert, irriterer meg grenseløst, sier han.

– De hyrer inn toppadvokater og regner vel med at vi bare har en landsens advokat og lar oss overkjøre, men den gang ei. Vi finner oss ikke i slik behandling. Kjernen i denne saken er at Nets vil bestemme hva som til enhver tid er konkurrerende virksomhet og vil forsøke å stanse oss uansett. Det er ikke bare smålig, det er direkte grisete oppførsel. Vi har hele veien opptrådt redelig, men det er tydelig at redelighet ikke lønner seg i kontakten med slike selskaper om dette, legger han til.

Styreleder i Edigard er Nets-direktør Tom Scharning (58). Han er forelagt gründernes uttalelser og skriver i en epost til DN at «Vi noterer oss Heimstad/Waal sine utsagn og konstaterer at vår forståelse er annerledes. Når Heimstad/Waal har fått et betydelig beløp for å selge sin virksomhet, er vi naturligvis opptatt av at de ikke umiddelbart skal konkurrere med den samme virksomheten. Dette var vi enige om da overtakelsen skjedde. Vi ble derfor overrasket da Heimstad/Waal i slutten av november selv hevdet seg ubundet av konkurranseklausulen. Da bortfaller naturlig nok også kompensasjonen. Hvis de hadde akseptert å være bundet i henhold til avtalen, ville de også fått kompensasjon. For øvrig ønsker vi ikke å kommentere denne saken ytterligere når det nå er varslet et søksmål.»(Vilkår)

Disse kan bli Venstres nye statsråder
Denne uken er det meldt snø i Oslo, og tre -fire nye statsråder, sier politisk redaktør i DN Kjetil B. Alstadheim.
03:06
Publisert: