Nøytralt nok

Mens Norge og EU nylig har lovfestet såkalt nettnøytralitet, går USA motsatt vei etter at Trump kom til makten. Striden står om hvem som skal få bestemme over datatrafikken din.

Om vi vil at det neste store internettselskapet skal komme fra lille Norge, er det all grunn til å håpe på at nettnøytraliteten holdes i hevd. Foto: Javad Parsa
Om vi vil at det neste store internettselskapet skal komme fra lille Norge, er det all grunn til å håpe på at nettnøytraliteten holdes i hevd. Foto: Javad Parsa
Publisert 7. July 2017, kl. 18.37Oppdatert 21. August 2017, kl. 10.46