Både Telia og Telenor har tatt i bruk såkalt nulltaksering av strømming av musikk fra tjenester som Spotify og Tidal. Det er kanskje musikk i forbrukernes ører, men ikke hos Forbrukerrådet. 

– Nulltaksering strider med grunntanken i nettnøytraliteten om at all trafikk skal behandles likt. Vi tror hverken forbrukere eller markedet vil være tjent med slike ordninger, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

Han frykter at nettleverandørene tar rollen som portvokter, hvor de bestemmer over innhold på internett.