I 2030 vil samfunnet etterspørre 15.000 personer med datasikkerhetskompetanse, mens tilgangen vil samme år vil være på 11.000, anslår en fersk NIFU-rapport.

Behovet for kompetanse om datasikkerhet vil øke i fremtiden, men tilbudssiden vil ikke øke tilsvarende mye, viser rapporten Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har laget på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Les også: Bilhackeren magasinet+

Forskerne mener tilbudssiden må økes med vel en tredel for å dekke gapet, men understreker imidlertid at dette er langt fram i tid og at det må tas forbehold.

Regjeringen har gjort tiltak for å lukke gapet mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft innen IKT-sikkerhet. I 2016 ble 100 studieplasser øremerket til IKT, hvorav 65 til IKT-sikkerhet. Videre er utdanningsinstitusjonene bedt om å sette av 500 nye studieplasser innen fagfeltet i 2017.

– Det er bra at vi nå har fått en bredere studie av IKT-sikkerhetskompetanse innen høyere utdanning. Jeg er sikker på at den vil gi et godt grunnlag for å utarbeide tiltak, slik at vi kan være bedre forberedt. Den som tar IKT-utdanning nå er sikret jobb i fremtida, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).(Vilkår)