Etter 13 år i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tar Elisabeth Aarsæther steget til topps i virksomheten.

– Jeg er glad for tilliten Samferdselsdepartementet har vist meg. Dette gleder meg til, sier Aarsæther til DN.

Aarsæther erstatter Torstein Olsen som sa opp sin stilling i mai. Olsen ville fortsette som fagdirektør i Nkom.

Nkom er underlagt Samferdselsdepartementet og driver tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester og har 160 ansatte, hvorav 140 arbeider på hovedkontoret i Lillesand.

«Gode forutsetninger»

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener Aarsæther er rett person til stillingen.

Med Elisabeth Aarsæther som ny direktør får Nkom en leder med lang erfaring og bred innsikt i begge sektorene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Med Elisabeth Aarsæther som ny direktør får Nkom en leder med lang erfaring og bred innsikt i begge sektorene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Mikaela Berg)

– Både post- og ekom-sektoren står foran store utfordringer i årene fremover. Med Elisabeth Aarsæther som ny direktør får Nkom en leder med lang erfaring og bred innsikt i begge sektorene. Etter over ti år i Nkom har hun svært gode forutsetninger for å lede og utvikle Nkom i takt med samfunnets og sektorenes behov, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

Assisterende direktør Elisabeth Aarsæther ble i statsråd fredag utnevnt til ny direktør i Nkom.

«En verden i endring»

Aarsæther har tidligere erfaring fra blant annet Sysselmannen på Svalbard, der hun var ansatt som informasjonsansvarlig fra 1995-1999, og som prosjektleder i Statens vegvesen.

Hun ble ansatt i Nkom (daværende Post- og teletilsynet) som informasjonsdirektør i 2004. De siste fem årene har Aarsæther arbeidet som assisterende direktør i Nkom.

Hun legger ikke skjul på at elektronisk kommunikasjon – ekom – er et felt som hun syns er spennende.

– Ekom er en verden i endring hele tiden, sier Aarsæther, som tiltrer den nye stillingen den 16. oktober.(Vilkår)

Wiedswang: Fredsprisen markerer nobelkomitèens uavhengighet
Kjetil Wiedswang kommenterer årets fredsprisvinner ICAN.
01:58
Publisert: