Radio Metro og Radio Rox kan få dagbøter på henholdsvis 25.000-30.000 kroner og 6.000-8.000 kroner per ukedag om man ikke stanser de ulovlige fm-sendingene, ifølge Nkom.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) mener Radio Metro og Radio Rox, som begge drives av radiogründer Svein Larsen, ikke følger planen om å stoppe alle fm-sendinger i Oslo-området 8. desember 2017.

– Slukkeplanen for fm som er vedtatt i Stortinget, skal følges. Ikke minst er dette viktig for konkurransebildet, slik at ingen bruker ressurser de ikke har rettigheter til. Nkom finner det derfor nødvendig å gripe inn, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom i en pressemelding.

Medietilsynet med krav

Også Medietilsynet har varslet sanksjoner mot kanalene.

– Det er ingen tvil om at det er et stort engasjement rundt dab – og ikke minst rundt problemstillingen hvor Radio Metro sender uten konsesjon i Oslo-området. Medietilsynets jobb er å følge opp de politiske vedtak som er gjort på dette området. Vi kan ikke la noen sende uten konsesjon – og dermed må vi ty til sanksjoner. Det ville ikke ha sendt gode og langsiktige signaler dersom vi ikke fulgte opp denne saken, sier administrerende direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, i en pressemelding tirsdag.

Ifølge nettavisen Kampanje kan dagbøtene fra Medietilsynet for Radio Metro bli på mellom 40.000 og 60.000 kroner, mens Radio Rox kan få dagbøter på mellom 7.000 og 10.000 kroner.

Radiosjefen har fått siste frist til torsdag 14. desember med å stanse det Nkom kaller «all ulovlig frekvensbruk over fm-nettet».

Larsen sa i en pressemelding mandag at han mente det var feil at han måtte skru av sine sendere «fordi konkurrentene ønsket det».

Esa

Larsen har, som leder i Norsk Lokalradioforbund, klaget det han kaller en tvangsslukking inn til Eftas overvåkningsorgan Esa.

Han vil i første omgang be om å få forlenge fristen han har fått på å svare på varslene fra Nkom og Medietilsynet.

– Vi har fått svarfrist til 14. desember. Jeg kommer til å be om å få litt forlenget frist med å svare, sier Larsen, som er sjef i Radio Metro og styreleder i Norsk Lokalradioforbund.

– Hvorfor det?

– Blant annet fordi vi i Lokalradioforbundet også har fått frist til 14. desember med å svare Esa på deres spørsmål om den tvungne FM-slukkingen. Vi regnet med at siden Esa var i sluttfasen av sin behandling av denne saken, så ville også departementet, Nkom og Medietilsynet ha såpass respekt for Esa at de ventet på ESAs behandling, sier Svein Larsen.

– Departementet har også ventet med å kommentere spørsmålene fra Esa til november, etter at Esa mottok spørsmål fra Lokalradioforbundet i mai. De har seg selv å takke for at fristen må utsettes, mener Larsen.

Avgjørende med fm

Lokalradioforbundet har bedt Esa ta stilling til tvangsslukkingen av kanaler på fm i store, norske byer.

– Er det ikke riktig at dere forsøker å slå mynt på teknologiskiftet?

– Helt klart. Vi har aldri ment at det var noen fordel å slukke det nasjonale eller lokale FM-båndet. Det er helt avgjørende for lokalradio å være igjen på fm, hvis vi skal overleve, sier Larsen.(Vilkår)