No isolation har sikret 90 millioner kroner i kapital fra et knippe uvanlige investorer, i samarbeid med det Magnus Carlsen-tilknyttede vekstfondet Idekapital.

Gründerselskapet lager teknologi som skal motvirke ensomhet og isolasjon, og har fått mye oppmerksomhet for robot-stedfortrederen AV1, som lar langtidssyke barn delta i klasserommet. Selskapet har også lansert Komp – en slags datamaskin beregnet på eldre med lav digital kompetanse, utstyrt med kun én knapp. Salget har vokst kraftig under pandemien.