Det har vært tunge måneder for bitcoin etter at prisen for kryptovalutaen toppet ut på rundt 20.000 dollar i desember i fjor. Siden har prisen for en bitcoin vært handlet for godt under 6000 dollar, mens prisen i skrivende stund er 7650 dollar (62.650 kroner).

En som har fulgt med på kryptovalutamarkedet en stund er nobelprisvinner Paul Krugman. I en kommentarartikkel i New York Times forklarer han hvorfor han er en krypto-skeptiker og at det er sannsynlig at bitcoin faller til null.

Det er to hovedårsaker til at Krugman er skeptisk – høye transaksjonskostnader og at kryptovalutaene ikke er koblet til noe. Bitcoin og andre kryptovalutaers verdi skyldes i sin helhet spekulasjoner, og derfor er risikoen stor for at verdien kan raderes ut fullstendig.

Valutaens verdi er helt avhengig av selvoppfyllende forventninger, som betyr at en total kollaps er en reell mulighet. Hvis spekulanter skulle ha et kollektivt øyeblikk med tvil og plutselig frykte at bitcoin var verdiløse, ja da ville de bli verdiløse, skriver Krugman.

– Ganske meningsløs allerede

Straks drømmen om en blokkjede-fremtid dør, vil trolig hele greia kollapse på grunn av skuffelsen, mener Krugman.

Paul Krugman sier bitcoin allerede har vist seg ganske meningsløs som handelsvaluta da den i liten grad benyttes som betaling for varer og tjenester.

De friksjonsfrie transaksjonene som man snakker om som årsaken til at kryptovalutaen er bra, slaktes også av Krugman.

- I stedet for friksjonsfrie transaksjoner har vi høye kostnader for å gjøre forretninger, da overføring av bitcoin og andre kryptovalutaer krever en fullstendig historikk av tidligere transaksjoner. I stedet for penger som skapes med et museklikk, har vi penger som må utvinnes, og de skapes gjennom ressursintensive beregninger, skriver nobelprisvinneren.

– Hvilket problem løser det?

Sett mot den historiske utviklingen virker entusiasmen for kryptovalutaer veldig merkelig, fordi den går i stikk motsatt retning av den langsiktige trenden.

Ifølge Krugman er de problemene som kryptovalutaene skulle løse allerede løst av bankene. Kostnadene for transaksjoner er lave og de store bankene gir mye bedre beskyttelse enn kryptobørsene. Han spør seg selv hvorfor samfunnet bør bytte til et system som er så mye dårligere.

Kryptoentusiaster feirer bruken av avansert teknikk med å skru pengesystemet 300 år tilbake. Hvorfor skulle man ville gjøre det? Hvilket problem løser det? Jeg har ennå ikke sett et tydelig svar på det spørsmålet?, skriver Krugman i sin New York Times-kommentar.

Den innflytelsesrike økonomen Paul Krugman fikk Nobelprisen i økonomi i 2008, eller «Sveriges Riksbanks pris i økonomi til Alfred Nobels minne» som prisen formelt heter. Han ble tildelt prisen spesielt for hans analyse av handelsmønstre og lokalisering av økonomisk virksomhet.(Vilkår)

Terje Erikstad om bitcoin: Finansiell galskap
DNs Terje Erikstad forklarer hvorfor verdistigningen for bitcoin er en boble.
00:50
Publisert: