Tor Laukvik var i oppstartsfasen med sitt første gründerprosjekt i 2014 da konsulentselskapet Nofas ringte. Bak seg hadde Laukvik en årrekke som sykepleier og lederstillinger ved Sørlandet sykehus, men lite erfaring med kapitalinnhenting og støtteordninger.

Sammen med to medgründere skulle han lage et nytt it-verktøy for helsesektoren, en elektronisk pasientjournal for ambulanser.

– Selgeren spurte om vi ante hvilke muligheter Skattefunn ga, og spurte om et møte.

I møtet ble Laukviks fremlagt det som ble kalt en standardkontrakt med Nofas, Norges største konsulentselskap spesialisert i å skrive søknader til offentlige støtteordninger som Skattefunn og Innovasjon Norge.

Honoraret skulle være 20 prosent.

«Vårt bidrag har så langt resultert i over 1,2 milliarder kroner i FoUtilskudd til våre klienter», sto det i brosjyren Laukvik fikk fra Nofas.

– Jeg falt for hele salgspitchen: Null risiko, fordi det var «no cure no pay». Samtidig sa de at det var arbeidskrevende å søke om disse pengene, og at det var viktig å ha med seg noen som kunne dette.

Såkalte «no cure, no pay»-honorar innebærer at søknadsskriveren kun tar seg betalt hvis søknaden blir godkjent.

«Absolutt ingen ønskesituasjon»

Denne uken omtalte DN at store deler av støttebeløp til næringslivet går til søkndadsskrivere som tar seg betalt i form av prosentandeler av utbetalt støtte. Bare innenfor Skattefunn-ordningen kan 300 millioner kroner gå til søknadsskrivere i år.

I 2016 uttrykte daværende næringsminister Monica Mæland skepsis til det store behovet for konsulenter og viste til en kommende evaluering av Skattefunn.

Mandag kom evalueringen – uten noen vurdering av kostnadene som går med til profesjonelle søknadsskrivere.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier nå at han likevel vil se på hvordan mindre av skattepengene kan havne i lommene til søknadsskrivere.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil se på hvordan færre skattepenger kan havne hos søknadsskrivere.
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil se på hvordan færre skattepenger kan havne hos søknadsskrivere. (Foto: Per Thrana)

– Målet er at støtteordningen skal være så enkel og oversiktlig at man minimerer konsulentbruken, og brukervennlighet er noe vi skal se nærmere på i forbindelse med gjennomgangen av virkemiddelapparatet, sier Isaksen, og legger til:

– Det er likevel absolutt ingen ønskesituasjon at noen bedrifter bruker så store midler på konsulentbistand, men bruk av konsulenter er nok vanskelig å unngå helt, spesielt for små bedrifter.

Fikk råd om å bryte

Nofas-rådgiveren som besøkte selskapet i Grimstad rådet gründerne til å søke støtte hos Innovasjon Norge, som kunne gi raskere utbetaling og mer penger enn Skattefunn.

– Men da vi kom til Innovasjon Norge fikk vi spørsmål om hvorfor i alle dager vi hadde sagt ja til at eksterne skulle skrive søknaden vår.

Laukvik og hans to medgründerne forsto raskt at de risikerte å betale flere hundre tusen kroner til Nofas for søknadsstøtten.

– Det så veldig ufarlig ut for et lite nyoppstartet selskap med 20 prosent. Men vi brukte to dager på å skrive søknaden selv, sier Laukvik.

Betalte seg ut av kontrakten

Men først måtte selskapet komme seg ut av kontrakten med Nofas. Laukvik fremhever at Nofas lot selskapet gå fra kontrakten som opprinnelig var bindende, riktignok etter noen forhandlingsrunder hvor gründerselskapet til slutt betalte et honorar for arbeidet som var gjort så langt og et bruddgebyr.

Lauknes og hans to medgründere fikk mer enn to millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. I dag har selskapet leveringsavtale for sin elektroniske ambulansejournal med Sykehuset Østfold, og er i dialog med flere andre sykehus. Samtidig utvikler selskapet flere andre it-løsninger for helsesektoren, og kan snart komme til å søke Skattefunn eller Innovasjon Norge om nye støttekroner – på egen hånd.

– Mange overvurderer nok hvor vanskelig det er. Men du risikerer at søknadsskriveren sitter igjen med flere hundre tusen for et arbeid som kanskje tar en liten uke. Det står ikke i stil med innsatsen.

«Skriv søknaden selv»

David Midbøe Simonsen, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge i Grimstad, synes lite om at profesjonelle søknadsskrivere til Skattefunn, Innovasjon Norge og andre offentlige støtteordninger tar seg betalt i form av prosentandeler av støtten.

– Meningen med disse ordningene er jo at pengene skal gå til utviklingsprosjektene. Det var vel forskning og utvikling politikerne ville stimulere til, ikke konsulentskriving, sier han.

– Da er det greiere å ta timebetaling for den jobben som er gjort, sier Simonsen, som først og fremst råder bedriftene til å skrive søknadene selv. Veiledning kan bedriftene få hos Forskningsrådet og Innovasjon Norge, råder han.

– Mange bedrifter setter stor pris på at noen kan avlaste dem?

– Ja, og det bruker jo en del av konsulentene som et ømt punkt. Folk blir blendet av muligheten. Men hvis du kan sette deg ned og jobbe med en søknad i tre dager, kan avkastningen være helt hinsides.

Får flere kunder

Daglig leder Lars Henrik Krogh i konsulentselskapet Nofas avviser ikke Laukviks erfaringer, men sier han mener Nofas ga selskapet god hjelp.

CEO Nofas management Lars Henrik Krogh
CEO Nofas management Lars Henrik Krogh (Foto: Ida von Hanno Bast)

– At kunden ikke ønsket å gå videre i samarbeidet med Nofas har vi ingen problemer med. Vi ønsker Bliksund all mulig lykke til videre.

Krogh understreker at søkndsskriving bare er en liten del av Nofas' virksomhet, og at selskapet jobber mest med «å identifisere og beskrive innovasjonsprosjekter».

Han har ikke ønsket å oppgi selskapets resultater for i fjor, men forteller at Nofas får stadig flere kunder:

– Vi har mange hundre kunder som har vært med oss i årevis. De ville ikke kommet tilbake med nye prosjekter gang på gang om de var misfornøyd med jobben vår eller mente vi var for dyre. Et økende antall bedrifter ønsker og verdsetter våre råd og vår kompetanse.

Krogh sammenligner Nofas' tjenester med juridiske råd og regnskapsbistand, som mange kjøper eksternt.

– Noen har egne ansatte som identifiserer innovasjonsprosjekter, og utformer søknader om offentlig støtte selv. Andre kjøper disse tjenestene fra Nofas. Vi er der for dem som ønsker slik bistand.(Vilkår)

Nei til EU-parti kan bli størst i Sverige i september, men svensker flest liker EU bedre enn før.
DN-kommentator Kjetil Wiedswang rapporterer fra Almedalsveckan.
01:34
Publisert: