I et debattinnlegg sendt til DN avviser Russlands ambassade norske myndigheters beskyldninger om at Russland angivelig driver med omfattende påvirkningsoperasjoner rettet mot Norge – og benytter koronapandemien til dette formål.

Det skjer i kjølvannet av en større dokumentar som ble publisert torsdag, hvor DN satte søkelys på hvordan påvirkningsoperasjoner har økt i omfang mot Norge under hele koronakrisen.