Det norskstartede venturekapitalselskapet Northzone har virkelig hatt en fantastisk vår.

Selskapet var tidlig inne og investerte i Spotify, som senere ble børsnotert og nå er verdsatt til 28 milliarder dollar.

Northzone var også tidlig inne i det svenske betalingsløsningsselskapet Izettle, som nylig ble solgt til amerikanske Paypal for 2,2 milliarder dollar. Da IZettle ble solgt i slutten av mai satt Northzone ifølge det svenske nettstedet Breakit.se med aksjer for 100 millioner dollar. Etter det DN erfarer betalte Northzone omtrent en tiendedel for aksjeposten.

Det gir en gevinst på nærmere 750 millioner kroner.

– Jeg er imponert over innsatsen ledelsen har gjort og hvordan de har bygget langsiktig, sier Tellef Thorleifsson, partner og medgründer i Northzone.

Rå avkastning på tidlige penger

Izettle lager butikksystemer for mobil- og nettbrett som kobles til en mobil kortleser. Northzone kom inn som investor allerede i 2012, to år etter at selskapet ble startet. Selskapet har gjennom flere år finansiert vekst med emisjoner, med stigende verdi på selskapet og i den siste emisjonen i januar 2018 ble det verdsatt til 4,3 milliarder kroner. Dermed har trolig Northzone hatt en fantastisk avkastning på de første emisjonene de var med på, og litt mindre på de senere.

Tellef Thorleifsson, partner i Northzone.
Tellef Thorleifsson, partner i Northzone. (Foto: Gunnar Blöndal)

Reinvesteres?

Like før de ble kjøpt opp, varslet Izettle at de ville på børs innen utgangen av 2018. Men det ble det ikke noe av, da Paypal la 18 milliarder norske kroner på bordet.

– Vi skulle gjerne sett at det hadde gått på børs og blitt selvstendig, men når der kom et bud i denne størrelsesordenen var det vanskelig å si nei med så mange eiere, sier Thorleifsson.

Han sier pengene nå går tilbake til Northzones investorer.

– Kan disse pengene nå komme norsk gründere til gode?

– Det er vanskelig å si, men det bidrar til å trekke mer penger inn til venturemarkedet, sier Thorleifsson.

Styrtrike gründere

Det norske gründermiljøet har ennå ikke fått sin første «enhjørning», en betegnelse på oppstartsselskaper med verdsettelse over én milliard dollar før børsnotering. Men norske Northzone har altså kommet i mål med to enhjørningsinvesteringer denne våren – begge i svenske selskaper.

Selv om Northzone var tidlig inne, er det gründerne og andre investorer som får den aller største gevinsten. Index Ventures får den største potten, med hele 2,1 milliarder norske kroner, men gründerne har trolig aller best avkastning, og de to har klart å holde på en anselig andel av aksjene, gjennom flere store emisjoner.

Gründer Magnus Nilsson sitter igjen med rundt 1,5 milliarder norske kroner, mens Jacob de Geer har verdier for 1,3 milliarder kroner.

Norsk partner ekspanderer med iZettle

Kåre Bottolfsen er sjef i det norske selskapet Ticketco som samarbeider tett med iZettle. Ticketco leverer teknologi- og salgsløsninger for kultur- og idrettsarrangementer og iZettles salgsterminaler er integrert i løsningene.

– Vi jobbet i utgangspunktet med å løse håndtering av billettsalg og setekartløsninger, men vårt fokus er nå supplert med løsninger for betaling av merchandise, mat og drikke på festivaler og fotballarrangement. Her er klikk og betalløsninger samt samarbeidet med iZettle et viktig element, sier Bottolfsen.

Mediekonsernet Amedia sitter med en eierandel på snaut 14 prosent i Ticketco, som nå forbereder en kapitalutvidelse for å hente mer penger til internasjonal ekspansjon. Med iZettle som viktigste samarbeidspartner ekspanderer Ticketco nå til Storbritannia, og har siktet seg inn på Sverige, Nederland og Polen i neste omgang.

Bottolfsen tror Paypal-oppkjøpet vil styrke mulighetene til å lykkes med et internasjonalt gjennombrudd.

– Vi har et veldig godt samarbeid med Izettle og lanserte Ticketco i Storbritannia sammen med flere fra iZettles team, sier Bottolfsen.

Det norske selskapet regner med å omsette for 33 millioner kroner i 2018, basert på transaksjoner for 600–700 millioner kroner over TicketCo-plattformen.(Vilkår)