Maria Føre, forsker, Sintef Ocean og Ole Oldervik, seniorforsker, Sintef Ocean

Kamp mot dyr klimahodepine

Hissige drivhusgasser unnslipper ved oljelasting offshore, trass i dyre fangsttiltak. Mer viten kan trolig kvele mye av problemet i fødselen.

Publisert: Oppdatert:

Ved oljelasting, blant annet offshore, frigjøres flyktige komponenter i råolje. Trass i dyre fangsttiltak, er ikke norske utslippskrav på dette feltet innfridd.
Ved oljelasting, blant annet offshore, frigjøres flyktige komponenter i råolje. Trass i dyre fangsttiltak, er ikke norske utslippskrav på dette feltet innfridd. (Foto: Illustrasjonsfoto: Ole Oldervik, Sintef)
Forsiden